Čas je gibljiva podoba večnosti

ČAS JE GIBLJIVA PODOBA VEČNOSTI
Tri stoletja stolpne ure na ljubljanskem Rotovžu 
1718–2018

Razstavni projekt - informativna fotoknjiga
25.9. – 13.10.2019
Stekleni atrij Mestna hiše, Ljubljana

V peterostranem stolpiču na vrhu ljubljanskega Rotovža že 300 let deluje edinstvena stolpna ura z dvema ohranjenima izvirnima zvonovoma iz leta 1602. Po konstrukciji in načinu mehanskega delovanja je Ljubljanska ura podobna praški astronomski uri, imenovani Praški orloj. Leta 1718 jo je izdelal urar Balthazar Hoffmann iz Scherdinga na Bavarskem, ki je v Ljubljani ustanovil svojo urarsko delavnico.
Ob svoji visoki obletnici smo se lotili njene temeljite restavracije, ki je bila zaupana urarju Samuelu Kukovičiču iz Brestanice. Urinega mehanizma ni bilo moč v celoti razstaviti, zato je bila prenova zahtevna in je trajala 4 mesece. Prenovljeno pa je bilo tudi ostenje in ostrešje stolpa.

S prenovo bomo to dragoceno tehnično dediščino ohranili v stanju, primernemu njeni kakovosti in edinstvenosti v srednjeevropskem prostoru.

Tri stoletja delovanja ure na Rotovžu obeležujemo z informativno fotoknjigo. 

Foto: Restavrator Samuel Kukovičič v stolpni uri na ljubljanskem rotovžu (foto: Miha Fras).


 

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid