Delavnica UTŽO: Veselje do življenja

Kako pozitivno naravnati svoj notranji glas, kako se zbrati in sprostiti, kako si postaviti cilje, da so dosegljivi in ne previsoki?
Z nami bo Majda Jus Ašič.

Vir: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Napovednik.com

Zemljevid