Meritev električnih inštalacij in upornosti

Preverjanje v skladu s slovenskim standardom SIST HD 60364-6 in Tehnično smernico TSG-N-002:2013.

Namen usposabljanja:

  • Praktična predstavitev znanj za opravljanje preverjanja - meritev električnih inštalacij. 
  • Prikaz izvajanja meritev na simulatorjih električnih inštalacij in izdelava merilnega protokola, skladnega z novim standardom SIST HD 60364-6
  • Usposobitev za kritično vrednotenje rezultatov meritev ob upoštevanju predpisov in tolerančnega obsega merilnega inštrumenta 
  • Seznanitev z merilnimi inštrumenti  
  • Seznanitev s problematiko modernih električnih inštalacij, ki so obremenjene z nesinusnimi toki ter ustrezne meritve zaščitnih naprav.

Vabljeni:

  • izvajalci električnih inštalacij, strelovodov, NN električnih mrež in ozemljitev, 
  • vzdrževalci, 
  • merilci, ki meritve že izvajate ali se nameravate registrirati za to dejavnost in 
  • vsi ostali, ki to znanje potrebujete pri svojem delu.

*Za razumevanje problematike je potrebno vsaj osnovno predznanje s področja elektrotehnike in električnih inštalacij.

Predavala bosta Andrej Kos, inž.el. in Jurij Kos, univ.dipl.inž.el.

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Izvajanje preverjanja - meritev električnih inštalacij in ozemljitvene upornosti v praksiAgencija POTI-izobraževalna, svetovalna in založniška družbaIzvajanje meritev varnosti električne opreme strojev in naprav

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI d.o.o.:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid