Čitalnice: Vsi v šolo

Čitalnice, celoletni cikel pogovorov v organizaciji projekta UDESIN in Kooperative THD vzpostavljajo skupen prostor mišljenja aktualnih družbenih situacij ter novih umetnostnih, političnih in znanstvenih praks.

Tema tokratnega dogodka je izobraževalni sistem.
V današnji družbi je mogoče opaziti spremembo v pogledu na znanje, ki ga učenci osvajajo tekom formalnega izobraževanja in pomen, ki mu ga kot družba pripisujemo. Zdi se, da pomembnost pripisujemo znanju, ki je neposredno uporabno – vse ostalo pa označujemo kot balast. Takšno prepričanje vpliva na vlogo vzgoje in izobraževanja, za katero se zdi, da izgublja svojo temeljno konceptualno utemeljenost.
Glavni namen šole kot institucije je vedno bil vstop posameznikov v abstraktno vednost in prav to se z določenimi zahtevami, npr. pripraviti učence na vseživljenjsko učenje, na prilagodljivost (na trgu delovne sile), postavi pod vprašaj.
Pred kratkim smo spremljali nazoren primer opisanega stanja: Društvo Svet Staršev je na spletu ustvarilo "Peticijo za spremembo šolskega sistema", ki jo je v enem tednu podpisalo več kot 20.000 ljudi. Zahteve zadevajo različna področja delovanja šole, med drugimi zmanjševanje obsega snovi in domačih nalog, vpeljavo opisnega ocenjevanja ter spremembe nacionalnega preverjanja znanja, mature in vpisnih pogojev za srednješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Na okrogli mizi bomo, izhajajoč iz treh knjižnih del, podrobneje analizirali opisano dogajanje in vzroke zanj ter govorili o spremembah v dojemanju otroštva in starševstva ter odzivih stroke na tovrstno dogajanje.

Gostje: Zdenko Kodelja, Damijan Štefanc, Tadej Rifel in Matej Trobevšek
Moderator: Mark Jupiter Užmah

Tokratni dogodek izhaja iz knjig:

- Frank Furedi: Zapravljeno: Zakaj šola ne izobražuje več (Založba Krtina, 2016)
- Tamara Narat, Urban Boljka in drugi: Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi (Založba Sophia, 2017)
- Avtorska skupina: Kaj po univerzi? (Založba Cf, 2013)

Čitalnice so serija dogodkov v soorganizaciji Kooperative THD, projekta Udesin in Vodnikove domačije Šiška.

Vir: Divja misel, Napovednik.com

Zemljevid