Uspešno uvajanje projektnega pristopa v podjetje

Projektni pristop zagotavlja organizirano in učinkovito (hitro, poceni) doseganje postavljenih ciljev – pa naj bo to uvedba nove metode dela, organizacija prireditve, gradnja mostu, razvoj novega izdelka ali storitve, informatizacija procesa ali prevzem konkurenčnega podjetja.

Da bi nam projektni pristop prinesel prej navedene koristi, potrebujemo usposobljene projektne vodje / managerje, poleg tega pa tudi dorečena in uveljavljena pravila, ki opredeljujejo proces odločanja o izvedbi projekta, izbiro vodij in članov tima, nadzor projektov, pa tudi vlogo linijskih managerjev, katerih podrejeni izvajajo tako operativne, kot projektne naloge. Pomembno vlogo pa igra tudi organizacijska kultura!

Prvi korak k odličnosti projektnega dela je določitev nalog, ki se bodo izvajala na projektni način, sledi priprava in uveljavitev jasnih "pravil" glede odločanja o izvedbi projekta in izbire projektnega tima, potrebno je doreči vloge vseh deležnikov, vsebino ključnih dokumentov, nadzor projektov in morebitno nagrajevanja projektnega dela. Pomembna je tudi odločitev o "profesionalizaciji" - ali bo management projekta dodatna veščina ključnega strokovnjaka ali bodo dobri organizatorji vodili po več projektov, v nadaljevanju pa je potrebno razmisliti o uvedbi projektne pisarne in informacijske podpore projektom.

Praktična delavnica je primerna tudi za tiste, ki naj bi projektni način dela že vzpostavili, pa ugotavljajo, da stvari v praksi ne delujejo. Ocenili bomo trenutno stopnjo zrelosti managementa projektov ter predlagali ustrezne spremembe.

Priporočljivo je, da udeleženci pripravijo nabor težav, s katerimi se srečujejo pri projektnem delu v svoji organizaciji (lahko ga vnaprej posredujejo predavatelju). Skupaj s predavateljem in ostalimi udeleženci bomo na delavnici poiskali najprimernejšo rešitev!

Predaval bo dr. Aljaž Stare (CSPM).

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Šola projektnega managementaAgencija POTI izobraževalna, svetovalna in založniška družbaAkademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Vir: Agencija POTI - Z znanjem do cilja!, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI - Z znanjem do cilja!:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid