Feministična umetnost na UL ALUO, 1. del

Vabljene_i na otvoritev skupinske razstave "Éden, dva, ... pet (kosmatih) predlogov za boljši jutri", v torek, 12. februarja 2019, ob 20:00, v Galerijo Alkatraz, AKC Metelkova mesto.


Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in KUD Mreža pripravljata dve skupinski razstavi feministične umetnosti, ki nastaja in je nastajala med študijem na instituciji in ob njem. Prva razstava bo postavljena v Galeriji Alkatraz, druga pa bo potekala v okviru stote obletnice Univerze v Ljubljani in bo otvorjena v marcu, v mesecu, v katerem praznujemo mednarodni dan žensk, v novoustanovljeni univerzitetni Mali galeriji, na Slovenski cesti 35. Glede na število sodelujočih umetnic_kov, ki so trenutno študentke_ti podiplomskega ali dodiplomskega študija oz. tik pred zaključkom enega ali drugega, je jasno, da je zanimanja za feministično tematiko precej več, kot ga je bilo še pred petnajstimi leti. Približno takrat je dr. Nadja Zgonik za izbiro naloge pri predmetu Umetnostna zgodovina na seznam gesel, ki naj bi jih opisovale_li študentke_ti, uvrstila tudi feministično umetnost, s tem samo navidezno majhnim dejanjem pa spodbudila pričetek sprememb na UL ALUO in v razmišljanju nas, študentk_ov. Naša naloga se je pozneje tudi zaradi njenega angažmaja in aktivnega interesa nekaterih študentk_tov razvila v publikacijo z naslovom Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945, sama pa sem feministično umetnost v Sloveniji obravnavala še v diplomskem delu pod njenim mentorstvom. Glede na pogovore s študentkami_ti še danes velja, da spodbujanje aktivne drže, še posebej kar se tiče feminističnih vsebin, izvira iz prepleta dobre volje profesoric_jev in želj zainteresiranih študentk_tov. Gotovo pa ima s povečanjem zanimanja za te teme opraviti tudi zaposlovanje novih pedagoških kadrov. Strokovna vodja dr. Petja Grafenauer je ena zaslužnejših za to, da se je projekt udejanil, seveda ob podpori prve dosedanje dekanje UL ALUO, mag. Lucije Močnik Ramovš, ki ima posluh za tovrstne ideje.

V Galeriji Alkatraz predstavljamo dela Lee Culetto, Nike Lapkovski, Asiane Jurce Avci, Teodore Švet in Tatiane Kocmur z naslovom Éden, dva, ... pet (kosmatih) predlogov za boljši jutri, ki poveže predstavljena dela v celoto in posredno opiše njihovo vsebino, ki je po feministično humorna, kosmato erotična in seksualna, obenem pa resna in kritično ostra do razmer v družbi.

Kuratorstvo in besedilo: mag. Ana Grobler
Strokovna vodja: dr. Petja Grafenauer
Strokovni sodelavec: Sebastian Krawczyk
Lektura in prevod: Špela Bibič
Oblikovanje: Ana Grobler, Emil Kozole
Odnosi z javnostmi: Sara Bešlin Vatovec, Sebastian Krawczyk
Zahvala: mag. Ana Čigon, doc. mag. Emina Djukić, Eva Jus, izr. prof. mag. Žiga Kariž, Tamara Klavžar, Nika Lapkovski, Tadeja Pirih, mag. Peter Rauch, izr. prof. Sašo Sedlaček, Pia Skušek, Nurlama Vidrih

Celoten tekst je dostopen na spletni strani Galerije Alkatraz.

Vir: Galerija Alkatraz, Napovednik.com

Zemljevid