Ljubljanski pomniki razsvetljenstva iz naravnega kamna

PREDAVANJE iz cikla RAZSVETLJENO NARAVOSLOVJE: SCOPOLI IN ZOIS

Skozi najlepše portale iz naravnega kamna v Ljubljani in opise kamnitih spomenikov bomo vstopali v svetove najvidnejših predstavnikov razsvetljenstva na Slovenskem. Naravni kamen, kot najtesnejši vezni člen med naravno in kulturno dediščino, bo povezoval geološke zanimivosti Ljubljane z baronom Žigom Zoisom, Valentinom Vodnikom, Gabrijelom Gruberjem, Francem Antonom Steinbergom, Balthasarjem Hacquetom in drugimi Ljubljančani, ki so zaznamovali naravoslovno-tehniško znanost. Predava: dr. Matevž Novak, Geološki zavod Slovenije 

Več.

Zunanje povezave: www.pms-lj.si/si/koledar/2019/12/1526-ljubljanski-pomniki-razsvetljenstva-iz-naravnega-kamnawww.pms-lj.si/si/

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid