Ornitološka zapuščina ornitologa dr. Otmarja Reiserja

PREDAVANJE iz cikla RAZSVETLJENO NARAVOSLOVJE: SCOPOLI IN ZOIS

Dr. Otmar Reiser (1861–1936) je bil svetovna avtoriteta na področju ornitologije. Izhaja iz mariborske družine Reiser, ki je do 2. svetovne vojne živela v Mariboru in zaznamovala Štajersko. Reiser je raziskoval ptice v okolici domačega Maribora, kjer je ustvaril zbirko okrog 16.000 jajc in ptičjih mehov. Udeležil se je ekspedicije v Brazilijo, od koder je opisal nove vrste ptičev. Večino ustvarjalnega življenja je posvetil raziskavam ptic Balkana. Deloval je v okviru Zemaljskega muzeja v Sarajevu in organiziral ekspedicije v države Balkanskega polotoka. V sarajevskem muzeju je zapustil zbirko 9226 ptičjih mehov, v dunajskem muzeju pa okrog 12.000 jajc. Njegova bibliografija obsega 140 del, najpomembnejše med njimi je monografija Ornis Balcanica. prof. dr. Franc Janžekovič, Oddelek za biologijo, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru 

Več.

Zunanje povezave: www.pms-lj.si/si/koledar/2019/09/1521-ornitoloska-zapuscina-ornitologa-dr-otmarja-reiserjawww.pms-lj.si/si/

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid