Joannes Antonius Scopoli in čebele

PREDAVANJE iz cikla RAZSVETLJENO NARAVOSLOVJE: SCOPOLI IN ZOIS

J. A. Scopoli v svojem delu Entomologia Carniolica iz leta 1763 poleg številnih čebel rodu Apis, pod zaporedno številko 811, opisuje tudi medonosno čebelo z imenom Apis mellifica. Še podrobnejše jo predstavlja v delu Dissertatio di apibus (Annus IV. Historico-naturalis), ki je izšlo leta 1770. V 17 poglavjih, ki jih imenuje opazovanja, obširno govori o čebelarjenju na tedanjem Kranjskem, o panjih, pridelovanju medu, o rojenju in umetnem napravljanju rojev, o prevažanju čebel na paše, o boleznih in sovražnikih čebel ter o medonosnem cvetju. Predava: Janez Gregori, Prirodoslovni muzej Slovenije

Več.

Zunanje povezave: www.pms-lj.si/si/koledar/2019/09/1520-joannes-antonius-scopoli-in-cebelewww.pms-lj.si/si/

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid