Slovenska alpska arhitektura 2008-2018

Vabimo vas na odprtje razstave Slovenska alpska arhitektura 2008–2018, ki bo v ponedeljek, 28. januarja 2019, ob 20. uri.

Pozor – lomljivo!

Slovenska alpska krajina je eno tistih krhkih okolij, ki so zaradi dragocene neokrnjene narave, ekstremnih vremenskih in topografskih pogojev, stavbne dediščine in jasno izoblikovane tradicije posebej občutljiva na arhitekturne intervencije. Zato morajo biti posegi v gorske ambiente dolgoročno in široko premišljeni, podrejeni izjemni alpski scenografiji, spoštljivi do kulturnega konteksta ter kvantitaivno omejeni. Na razstavi predstavljamo trideset presežkov slovenske alpske arhitekturne produkcije, zgrajenih v zadnjih desetih letih v alpski regiji, kot jo določa Alpska konvencija. Širši izbor smo pripravile kustosinje Kristina Dešman, Maja Ivanič in Špela Nardoni Kovač. Dvaindavjset projektov, ki predstavljajo jagodni izbor, je izbral mednarodni selektor, avstrijski arhitekt Bernardo Bader.
  

Razstavljeni projekti 

ODPRTI PROSTOR / OPEN SPACE

01 Kolesarska pot in brv čez Savo pri kampu Danica v Bohinjski Bistrici / Bicycle and Footbridge over River Sava at Danica Camp, Dans arhitekti

02 Kopišča, spominski park z obeležjem / Memorial Park at Kopišča, Krog

ŠPORTNI OBJEKTI / SPORTS FACILITIES

03 Veslaški center in ciljna regatna arena z novim sodniškim stolpom / Rowing Centre and Regatta Finish Arena with a new Referee Tower, Sandra Banfi Škrbec, Miha Kajzelj, Iztok Kavčič, Iztok Lemajič

04 Tribune ciljne regatne arene / Stands at Rowing Regatta Finish Arena Velika Zaka, Multiplan arhitekti

05 Nordijski center Planica: krajinska ureditev / Planica Nordic Centre: Landscape Architecture, Studio AKKA

06 Nordijski center Planica: skakalnice, spremljajoči in športni objekti / Planica Nordic Centre: Ski Jumps, Auxiliary and Sports Facilities, Studio Abiro

07 Nordijski center Planica: osrednji objekt za smučarske teke in servisni objekti / Planica Nordic Centre: Central Facility for Cross-country Skiing and Service Buildings, Biro STVAR

BIVAKI IN TURISTIČNI OBJEKTI / BIVOUACS AND TOURISM FACILITIES

08 Bivak pod Grintovcem / Bivouac under Grintovec Mountain, Kajzelj arhitektura

09 Prenova pastirskega stanu/ Renovation of a Shepherds' Cottage, Studio Dom 

10 Mini for-4 Bled, Tomaž Noč

11 Bivak pod Skuto / Alpine Shelter under Skuta Mountain, OFIS arhitekti, Harvard GSD 

12 Zimska soba na Kaninu / Winter Shelter on Kanin Mountain, OFIS arhitekti

13 Prenova planinske koče in ureditev vhodne terase / Mountain Hut Renovation and Entrance Area Layout, Kajzelj arhitektura

JAVNE STAVBE / PUBLIC BUILDINGS

14 Slovenski planinski muzej / Slovenian Alpine Museum, Boris Leskovec, Alja Vehovec, Rok Kajtna

15 Rinka – Center za trajnostni razvoj Solčavskega / Rinka – Centre for the sustainable development of Solčavsko region, AU arhitekti 

16 Upravni center Jesenice / Administrative Centre Jesenice, Studio Kalamar

STANOVANJSKE IN POČITNIŠKE HIŠE / HOUSES: DWELLING AND LEISURE

17 Črna hiša / Black House, GregorcVrhovec 

18 Hiša Ruta / House Ruta, Ur.a.d.

19 Prenova alpskega skednja / Alpine Barn Renovation, OFIS arhitekti

20 Vikend na Jasni / Holiday Home at Jasna, Prima 

21 Hiša v Alpah / House in the Alps, Tomaž Ebenšpanger, Meta Kutin

22 Prenova domačije Vrlovčnik / Renovation of Vrlovčnik Homestead, Medprostor 

RAZŠIRJENI UREDNIŠKI IZBOR / EXTENSIVE EDITORIAL SELECTION

ODPRTI PROSTOR / OPEN SPACE

23 Kolesarska pot Bohinj / Cycling Path Bohinj, Atelje Ostan Pavlin

24 Trg pod gradom in otroško igrišče Zamorc / Square under the Castle and Playground Zamorc, Ravnikar Potokar arhitekturni biro

BIVAKI IN TURISTIČNI OBJEKTI / BIVOUACS AND TOURISM FACILITIES

25 Gozdne vile / Forest Villas, Marjeta Fendre, Peter Ličen 

26 Obnova bivaka ob Zasavski koči na Prehodavcih / Renovation of the Bivouac by Zasavje Hut at Prehodavci, Premica

JAVNE STAVBE / PUBLIC BUILDINGS

27 Družinska kapelica Bovec / Family Chapel Bovec, Atelje Ostan Pavlin

STANOVANJSKE IN POČITNIŠKE HIŠE / HOUSES: DWELLING AND LEISURE

28 Hiša R / House R, Bevk Perović arhitekti

29 Hiša P / House P, Kombinat

30 Hiša Poljane / House Poljane, 3biro arhitekti

 

Vir: Galerija Dessa, Napovednik.com

Zemljevid