Delavnica Moč arhetipov : Žrtev

"Trenutek, ko moč zasije iz vsake celice. Odločnost, zavedanje. Tvoja volja, hoja po poti lastnega srca. Poglobitev v svetost obstajanja, jasnost vsega."

Sklop štirih delavnic "Moč arhetipov" je namenjen aktiviranju naše fizične, čustvene, mentalne in duhovne moči. Arhetipi nam slikovito pokažejo, kako upravljamo s svojo energijo, komu jo dajemo oz. v kolikšni meri smo se pripravljeni predati božanskemu vodstvu. Na svoje življenje pogledamo z vidika simbolov oz. vzorcev obnašanja, razmišljanja in delovanja, dobimo ključ za razumevanje svojega življenja, globljega smisla le-tega. Arhetipi so namreč mogočno orodje, s pomočjo katerega prodremo v neraziskano prostranstvo podzavesti, kjer prebudimo speče spomine, na površje prinesemo starodavno modrost, aktiviramo svoje največje talente in darove, osvetlimo zavezo oz. posvečeni dogovor, ki smo ga sklenili v duhovnem svetu, ozavestimo, kdo smo in sprejmemo pot, po kateri hodimo, dojamemo svoje izbire.
Zato srčno vabljeni na delavnice "MOČ ARHETIPOV", na katerih bomo na štirih zaporednih srečanjih spoznali in v polnosti sprejeli svojo žrtev, prostitutko, saboterja in otroka – univerzalne arhetipe, ki so skupni vsem ljudem sveta. Dojeli bomo, zakaj in kako so se izoblikovali ter na katerih področjih svojega življenja jih najlažje zaznamo. Začutili bomo njihove senčne plati in jih spremenili v naše največje zaveznike. S tem bomo zgradili trdne temelje za svojo prihodnost ter v polnosti aktivirali svojo moč, pričeli delovati častno, duhovno rasti in se razvijati.

 

Delavnice potekajo ob sobotah ob 10.00 uri (trajajo predvidoma do 20.00 ure z vmesnim odmorom za kosilo). Predvideni termini: 12.05.18, 26.05.18, 09.06.18 in 23.06.18. Cena posamezne delavnice je 75 EUR.

 

Kratka vsebina in predvideni termini:
1. Druženje "OTROK" sobota, 12.05.18, ob 10.00 uri
Otrok je varuh naše nedolžnosti (občutka, da je v življenju možno doseči vse) in je najmočnejši vzorec v naši podzavesti, kajti vanj vstopimo že v času spočetja. Podaja nam osnoven pogled na življenje, odstira občutke povezane z nego, varnostjo, zanesljivostjo in družino. Ima veliko vidikov – lahko je ranjeni otrok, zapuščeni ali osiroteli otrok, odvisni oz. večni otrok, nedolžni ali čarobni otrok, naravni otrok ali pa božanski otrok. Otrok nam pomaga, da zaustavimo samozlorabe, se povežemo s svojo ustvarjalnostjo ter se na novo rodimo. Navdihne nas, da prestopimo utesnjujoče meje.
2. Druženje "ŽRTEV" sobota, 26.05.18, ob 10.00 uri
Žrtev je varuhinja našega samospoštovanja. Njeno osnovno vprašanje je, ali smo oseba, ki je neodvisna in odgovorna za svoje življenje. Od nas zahteva, da preverimo občutek moči v odnosih z drugimi, da se vprašamo, ali znamo postavljati meje, da preverimo, kdo nadzoruje in usmerja naše življenje oz. kako se odzivamo na avtoritete. Žrtev se oglasi še zlasti tedaj, ko se počutimo življenjsko ogrožene in nas vodi v smer, da razvijemo samozavest, da v sebi prebudimo pogum, iskrenost, vzdržljivost in spoštovanje samih sebe.
3. Druženje "PROSTITUTKA" sobota, 09.06.18, ob 10.00 uri
Prostitutka uspeva v najbolj vsakdanjih in običajnih razmerah in pogosto pride na površje tedaj, ko se kakorkoli zamajejo temelji našega obstoja. Največkrat se pokaže v podobi zanič partnerskega odnosa ali pa klavrne službe oz. tedaj, ko zabarantamo svojo dušo, pamet in/ali telo za fizično in finančno preživetje ali pa dobiček. Njeno osnovno vprašanje je, v kolikšni meri smo pripravljeni prodati svoja moralna načela, resnico, dostojanstvo, čast, talente in darove, ideje … za materialno varnost. Prostitutka je varuhinja naše vere oz. preizkuša njeno moč – če imamo zares globoko zaupanje, nas nihče ne more kupiti. Ker vemo, da zmoremo poskrbeti zase in tudi, da nas varuje višja (božanska) sila. A če slednjega ni, sprejmemo ceno, ki jo ponudi okolje in izdamo sami sebe.
4. Druženje "SABOTER" sobota, 23.06.18, ob 10.00 uri
Saboter je varuh naših izbir oz. globokih notranjih in zunanjih sprememb. Saboter nas naščuva, da zavračamo priložnosti in s tem jasno pokaže na naše strahove pred tem, da bi prevzeli odgovornost zase in za to, kar ustvarjamo. Namesto da bi se spoštovali in delovali, si govorimo, da nismo dovolj dobri, vredni, lepi, pametni, pripravljeni, usposobljeni … S tem pa spodkopavamo svojo moč, srečo in uspeh. Če saboterju ne prisluhnemo, pričnemo zatirati sami sebe ali pa se v nas prebudi želja onemogočati druge.

Štirje osnovni arhetipi – otrok, žrtev, prostitutka in saboter simbolizirajo naše glavne življenjske preizkušnje in tudi način, kako se obdržati pri življenju. Predstavljajo naše strahove in ranljive točke, ki povzročajo, da v materialnem svetu zabarantamo moč svoje duše, da ne sledimo začrtanemu poslanstvu oz. posvečenemu dogovoru. Pokažejo nam, kako se odzivamo na avtoritete, z njimi ozavestimo svojo ranljivost in strah, da bi postali žrtev. Pomagajo nam spregledati, kako sabotiramo svoje ustvarjalne priložnosti in spodkopavamo svoje sanje. Odprejo nam oči za spoznanje, da ne potrebujemo biti naprodaj, omogočijo nam, da se popolnoma opremo nase in sčasoma tam, kjer drugi vidijo ovire, mi zaživimo svoje potenciale.

 

Ker se bomo na drugem srečanju posvetili arhetipu žrtve, za pripravo na delavnico v globinah svoje duše začutimo in zapišimo (zapis prinesimo s seboj):

  • Kdaj smo prvič postali žrtev oz. kdaj se vedno znova potisnemo v vlogo žrtve (ko ne dobimo nekaj, kar želimo ali potrebujemo, ko z nami grdo ravna kdo izmed članov družine ali vrstnikov ali učiteljev ali sodelavcev … ali ko nas obtožijo ali kaznujejo za nekaj, česar nismo naredili)? Kako se odzivamo na "krivico"?
  • Ali kdaj namenoma igramo žrtev oz. mučenika, da pri drugih (ali sebi) dosežemo sočutje oz. pomilovanje? 
  • Ali vemo, kako v odnosih postaviti zdrave meje? Ali govorimo resnico in rečemo "ne", ko je potrebno?
  • Kako se odzivamo na avtoritete? Ali komu dovolimo, da odloča o našem življenju, da ga nadzira oz. usmerja? Če da – zakaj?
  • Smo dovolj pogumni, iskreni in vztrajni, ko se je potrebno postaviti zase? Se spoštujemo in prevzemamo odgovornost za svoje življenje?

KJE: Novo mesto, Glavni trg 24, Tempelj POT SRCA

KDAJ: sobota, 26.05.18, ob 10.00 uri

CENA: 75 EUR

PRIJAVE: milena.matko@siol.net

 

Dobrodošli tudi vaši znanci, prijatelji oz. osebe, za katere čutite, da jim bo delavnica prinesle zadovoljstvo ter ljubeč blagoslov.

 

Z ljubeznijo in spoštovanjem,

Milena Matko

Vir: Pot srca, Milena Matko s.p., Napovednik.com

Zemljevid