Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju

Ob knjigi Ervinga Goffmana z gornjim naslovom, se bomo vprašali,  kako se v medčloveških odnosih vzpostavlja posameznikov "jaz", torej oseba, ki vsakodnevno prihaja v stike z raznimi drugimi. Kaj menimo o stališču avtorja knjige, ki meni, da si posameznik, ki vstopa v interakcijo z drugimi posamezniki, vsakič znova nadene masko (npr. obrazne mimike, telesne drže, obleke in govora), prek katere se predstavlja navzven?

Mar to pomeni,da v družbenih odnosih človek nima nekega avtentičnega notranjega jaza, ampak se njegova identiteta in sebstvo gradita v interakcijah z drugimi posamezniki?

Kako vsak od nas sam pri sebi vzdrži v tej temeljni negotovosti človeka kot družbenega bitja, negotovosti lastne identitete, ki se kot "delo v nastajanju", vsakič znova, vzpostavlja skozi celotno življenje?

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid