Stanovanjska Soseska Jesihov Štradon

STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON
15.1. – 24.1.2019
Desni atrij ljubljanske Mestne hiše

Odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON

Naročnik natečaja JSS MOL načrtuje v Ljubljani, na območju Galjevice, izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon. Gradnja večjega števila neprofitnih najemnih stanovanj bo doprinesla k zmanjševanju primanjkljaja teh stanovanj ter tudi k strnjevanju mesta, saj se načrtuje gradnja na prazni in neizkoriščeni lokaciji. Z javnim natečajem je izbrana strokovno najprimernejša urbanistična in arhitekturna rešitev in izdelovalec projektne dokumentacije. Na obravnavanem območju se načrtuje gradnja cca. 45 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture.

Več o rezultatih natečaja na spletni strani ZAPS.

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid