Kaj je vrsta - in kaj ni!

PREDAVANJE iz cikla RAZSVETLJENO NARAVOSLOVJE: SCOPOLI IN ZOIS

Karl Linne, Charles Darwin in Ernst Mayr so vsi govorili o vrstah živih bitij, imeli pa so različne predstave o tem, kaj vrsta pravzaprav pomeni. Danes smo tako zasičeni z različnimi "koncepti vrste", da se slabše podučeni sprašujejo, če je kategorija vrste sploh realna in smiselna. Govorili bomo o problemih pri definiranju kategorije in uporabi načel v praksi, o spremenljivosti v razmejevanju vrst tekom zadnjih dveh stoletij in o pomenu ohranjenega muzejskega gradiva za stabilno poimenovanje vrst.

Predava: prof. dr. Boris Kryštufek, Prirodoslovni muzej Slovenije

Več.

Zunanje povezave: www.pms-lj.si/si/koledar/2019/01/1481-kaj-je-vrsta-in-kaj-niwww.pms-lj.si/si/

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid