Predavanje Dvignimo Titanic z Lacanom

Vabimo vas na predavanje, ki bo skozi analizo filma Titanic (James Cameron, 1997) razgrnilo uporabo semiotike in znakov v filmu. Ukvarjali se bomo tako s filmskim jezikom, filmskimi izrazili kot z razumevanjem medija ter vlogo in pomenom filmske umetnosti danes. V okviru srečanja bomo odprli ključna vprašanja povezana z razumevanjem filma: Kakšna je vloga gledalca v filmski predstavi? Kakšna je filmska predstava danes in kako digitalni medij preoblikuje filmsko izkušnjo? Kakšne znake uporablja film pri komunikaciji? Kako beremo in mislimo film skozi oči lacanovske šole? V čem je vez med psihoanalizo in filmom? Kako psihoanaliza obravnava pogled in polje imaginarnega?

Vir: Slovensko društvo za lacanovsko psihoanalizo, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Dr. Nina Krajnik mag. Boštjan Miha Jambrek

Zemljevid