Mag. Marko Ogris: Mit o tehniki

 Kakšna je zgodovina človekovega razmerja do tehnike kot enega temeljnih pogojev za naš obstoj? Kako je z etimologijo izraza techne in zakaj je za staro-grški svet značilno prvenstvo narave pred tehniko? Kako v moderni dobi pride do preobrata v prvenstvo znanosti in tehnike pred naravo?

Kako je z (ne)močjo etike v dobi tehnike? Zakaj se nam vplivi sodobne tehnike na človekov način življenja, mišljenja in čutenja zdijo bolj usodni kot tisti, ki jih poznamo iz dolge zgodovine evolucije človeka?

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid