Osnovno usposabljanje za mediatorje, 18.3.2018

  • Kaj: Strokovno izobraževanje
  • Kdaj: ponedeljek, 18.3.2019 od 14.00 do 20.30
  • Kje: Ljubljana
  • Prireditelj: Zavod Rakmo
  • Vstopnina: - fizične osebe: 600,00 EUR oz. 4 obroki po 150,00 EUR (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanja pa 550,00 EUR), - pravne osebe: 732,00 EUR oz. 3 obroki po 244,00 EUR (v primeru plačila v enkratnem znesku pred začetkom usposabljanj

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE - 64 UR

Ljubljana, 18.3.2019 - 9.5.2019:

18. - 19. 3. 2019 (1. del)

27. - 28. 3. 2019 (2. del)

10. - 11. 4. 2019 (3. del)

6. 5. in 9. 5. 2019 (4. del)

Med tednom od 14.00 do 20.30.

 
Cilji usposabljanja:

- Spoznavanje temeljev in teoretičnih osnov mediacije.- Ozaveščanje vloge mediatorja in razvijanje zavestnega pristopa k posredovanju v sporih.- Ozaveščanje možnosti za 'neformalno' mediacijo.- Razvijanje mediacijskih spretnosti in veščin.- Učenje uporabe različnih tehnik mediacije in razvijanje občutljivosti za proces mediacije.- Seznaniti udeležence z zakonskim okvirom in formalnimi aspekti mediacij.- Usposobiti udeležence za samostojno vodenje in sodelovanje v postopkih formalne mediacije v somediaciji in zasamostojno vodenje neformalne mediacije.

 

Oblike in metode dela:

1. predavanja
2. aktivo sodelovanje udeležencev pri pogovorih
3. igre vlog in analiza
4. skupna refleksija mediacij
5. snemanje mediacij s kamero in analiza posnetkov
6. delo v paru in manjših skupinah
7. predstavitev in pogovor o izvedenih primerih mediacije
8. supervizijsko spremljanje dela udeležencev usposabljanja

Usposabljanje za mediatorje – 140 ur se izvaja v obliki:- petih dvodnevnih seminarjev (5 x 16 ur),- dveh utrditvenih seminarjev (16 ur + 8 ur),- izvajanje oz. sodelovanja pri izvajanju mediacije (20 ur),- teoretičnega preizkusa znanja in- dvodnevnega zaključnega seminarja (16 ur)

Udeleženci po izpolnitvi vseh pogojev Usposabljanja za mediatorje pridobijo naziv MEDIATOR.

 

Predavatelj:

- Marko Iršič, MA, Direktor Zavoda Rakmo, mediator in trener mediatorjev

 

Dodatne informacije in prijava:

Zavod RAKMO, Parmova ul. 53, 1000 Ljubljana

01/ 436 41 17, 040 731 431

info@rakmo.si

Vir: Zavod Rakmo, Napovednik.com

Zemljevid