7. cikel Pozitivna psihologija v Cankarjevem domu

Vsak od nas ima vpliv. A zgolj na svoje doživljanje in ravnanje. Če situacije ne moremo spremeniti, se lahko naučimo živeti z njo. V življenju pa ne moremo čakati na stresne situacije, da bomo lahko razvili osebno prožnost. Prožnost treniramo takrat, ko je vse v redu, da bomo čvrsti in prilagodljivi, ko ne bo vse v redu. Tako se bomo v  7. ciklu pozitivne psihologije posvetili razvijanju osebne prožnosti. Osrednjo temo bomo razgrnili z različnih zornih kotov z uglednimi predavatelji. Skozi prizmo konfliktov bomo razmišljali o doživljanju neprijetnih situacij, čustvih v konfliktih in njihovem reševanju. Ogledali si bomo povezanost med telesnim in psihičnim doživljanjem stisk. Razvijali bomo lastno proaktivnost. Ne le kot posamezniki z individualnim doživljanjem, tudi kot posamezniki v družini in globalizirani družbi.

Program 2019:

14. 1. 2019: Janja Rebolj: Obvladovanje konfliktov – iz teorije v prakso           

4. 2. 2019: Tomaž Flajs: Sram – med intimo in družbo

4. 3. 2019: Maja Bajt: 3P: polno – prisotno – pristno

8. 4. 2019: Tjaša Kos: Samopodoba, psihološka čvrstost in življenje v globalizirani družbi

13. 5. 2019: Radovan Radetič: Kako razumeti vedenje otroka in se nanj ustrezno odzvati

10. 6. 2019: Primož Jeralič: Odločitev za življenje 

Vir: Skupina Primera, celovite kadrovske rešitve, d.o.o., Napovednik.com

Zemljevid