Tečaj ALUO slikarstvo in restavratorstvo

PRIPRAVA NA LIKOVNI SPREJEMNI IZPIT

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

ODDELEK ZA SLIKARSTVO, SMER SLIKARSTVO, GRAFIKA, VIDEO IN NOVI MEDIJI
ODDELEK ZA KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL

ODDELEK ZA SLIKARSTVO, SMER SLIKARSTVO
Risanje glave po živem modelu
Risanje glave s poudarkom na voluminoznosti glave kot celote z najnujnejšimi detajli, potrebnimi za poudarjanje karakterja človeškega lika – portreta. Cilj risanja je obravnavanje glave kot objekta s svojimi razsežnostmi v prostoru, notranjo konstrukcijo in karakternimi značilnostmi, vključno s tistimi deli telesa, ki so še zaobjeti v mejah formata.

Risanje oblečene figure
Risanje z upoštevanjem perspektivične in trodimenzionalne predstavitve figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Poudarjanje usklajenosti proporcev in prostorskih planov tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru. Analiziranje danega motiva v vidnem polju, spreminjanje le-tega v kompozicijo skozi združevanje in sintetiziranje perceptivnih danosti v plastične in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti.

Risarsko – slikarska izvedba prosto izbrane kompozicije iz dane postavitve v prostoru
Vaje samostojnega izbiranja in izvedbe kompozicijskega motiva iz široko zastavljene prostorske postavitve, katerih namen je doseči izvirnost teženj v slikarstvu. Vaje za sposobnost odzivanja na novo situacijo, pripravljenost za sprejemanje, gibljivost in sposobnost preoblikovanja skozi proces presojanja in izbiranja.

Na sprejemnem izpitu boste morali izpolniti vprašalnik o interesih in preferencah ter opraviti razgovor s kandidati.

ODDELEK ZA KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE LIKOVNIH DEL
Risanje oblečene figure v prostoru
Risanje z upoštevanjem perspektivične in trodimenzionalne predstavitve figure v prostoru na dvodimenzionalni površini v tehniki risbe. Poudarjanje usklajenosti proporcev in prostorskih planov tako na figuri kot v konstruiranem perspektivičnem prostoru. Analiziranje danega motiva v vidnem polju, spreminjanje le-tega v kompozicijo skozi združevanje in sintetiziranje perceptivnih danosti v plastične in konstruktivne vrednosti s pomočjo risanja in modelacije dobljenih telesnosti.

Oblikovanje reliefa glave v glini po mavčni predlogi
Pri nalogi oblikovanje reliefa glave v glini po mavčni predlogi boste osvojili reliefno in perspektivično postavitev glave na osnovno ploskev v njenih karakteristično globinskih reduciranih volumnih. Reljef mora biti v razmerju in prostoru. Proporci so med seboj usklajeni z predlogo. Pri nalogi je potrebno uskladiti iluzijo polne plastičnosti kljub skrajšavam in reduciranim globinam.

Kopija predloge
Podana bo barvna predloga izbranega slikarskega dela v katerem boste zaznali več likovnih elementov. Pozornost bomo namenili ujemanju velikosti posameznih oblik in njihovih značajskih vrednosti, kontur ter barvnih tonov, ki bodo usklajeni z dano predlogo.

Barvni preizkus
Barva je nepogrešljiva sestavina vsakodnevnega dela restavratorja. Tako je barvni preizkus ključen. Iskali bomo ustrezen ton likovni predlogi po kvadratih.

Pisna naloga
Pisna naloga je oblikovana kot vprašalnik na katirega boste odgovarjali v stavkih in zajema področje kulturne dediščine.

 


Število tečajnikov: 7 oseb

Čas trajanja in cena:

KRATKI / 240 EUR, 7 tednov
SEMESTRSKI / 720 EUR, september – december ALI oktober – januar ALI januar – april ALI februar – maj
LETNI / 1200 EUR, september – maj ALI oktober – junij

 

INTENZIVNI TEČAJI V ČASU POČITNIC

ZIMSKE POČITNICE
18. 2. – 22. 2. 2019
25. 2. – 1. 3. 2019

MAJSKE POČITNICE
27. 4. – 3. 5. 2019

Vsi, ki pri nas obiskujete tečaj priprave na sprejemni izpit imate pred sprejemnimi izpiti dva konzultacijska termina, ki sta brezplačna. O terminu Vas obvestimo po elektronski pošti. Konzultacije so namenjene, da se posvetujete – kaj vprašate in pregledamo risbe. Termina sta v maju in juniju 2019.

 

šola art:tečaji
Miklošičeva cesta 38
1000 Ljubljana

sola@art-tecaji.com
art-tecaji.com
tel. 041 516 760


art:tečaji je šola za risanje, slikanje, keramiko, kiparstvo, kaligrafijo, pisavo copperplate, nakit, oblikovalske računalniške tečaje ter pripravo devetošolcev na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo: Umetniško gimnazijo in dijakov na fakultete likovne smeri; 1: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2: Pedagoška fakulteta, 3: Biotehniška fakulteta, 4: Fakulteta za arhitekturo, 5: Naravoslovnotehniška fakulteta, 6: Fakulteta za gradbeništvo, 7: Fakulteta za dizajn in 8: Zdravstvena fakulteta.

 

Vir: Art tečaji, Napovednik.com

Zemljevid