Seminar: DDV v javnem sektorju in neprid. org.

Pravilno obračunavanje davka na dodano vrednost, vključno s priznavanjem pravice do odbitka, je velikokrat zapleteno. Dejavnosti v javnem interesu so praviloma oproščene obračunavanja DDV, vendar je pomembno natančno vedeti kdaj in pod kakšnimi pogoji. Hkrati se je potrebno zavedati tudi, kaj oprostitev pomeni za priznavanje odbitka vstopnega DDV. Na seminarju bomo na praktičen in aktualen način obravnavali posebnosti obračunavanja in priznavanja odbitka vstopnega DDV za javni sektor in ostale nepridobitne organizacije (društva, zasebni zavodi...).

Več informacij dobite na spletni strani AMBICIJ in na info@ambicij.si

Vir: Ambicij akademija, Napovednik.com

Zemljevid