Obvladovanje portfelja projektov

Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okolja
Kako s projekti dolgoročno zagotavljati konkurenčnost, rast in višanje dobička
 
Uspeh projekta v veliko primerih ni odvisen le od sposobnosti managerja projekta in članov tima, ampak tudi od okolja v katerem se projekt izvaja. Do težav prihaja zaradi prezasedenosti zaposlenih, ki delujejo na več projektih hkrati, v kombinaciji z nedorečenimi pravili (so)delovanja projektnih in linijskih managerjev, zaradi nedorečenih ali neupoštevanih prioritet, pa tudi zaradi zanemarjanja izkušenj iz preteklih projektov. Za boljši poslovni uspeh je poleg same učinkovite izvedbe projektov pomembna izbira "pravih" projektov - tistih, ki bodo dolgoročno prinesli največje koristi, sicer je veliko truda vloženega v nekoristno delo.

Prvi korak k odličnosti projektnega dela je priprava in uveljavitev jasnih "pravil" glede odločanja o izvedbi projekta (v povezavi s strateškim managementom in operativnimi plani), izbire projektnega tima in skrbnika projekta, glede nadzora projektov in nagrajevanja projektnega dela. Pomembno vlogo igra projektna pisarna, ki poleg dviga projektne kulture skrbi za metodologijo projektnega dela, kariero projektnih vodij / managerjev, učenje na izkušnjah, organizirano in usklajeno delovanje vseh timov.

Kako s projekti dolgoročno zagotavljati konkurenčnost, rast in višanje dobička?

Na tej interaktivni delavnici bomo opozorili na ključne dejavnike projektnega okolja, ocenili stopnjo zrelosti managementa projektov ter poiskali najprimernejše praktične rešitve za zagotovitev uspešnosti projektov v organizacijah udeležencev delavnice.

Priporočljivo je, da udeleženci pripravijo nabor težav, s katerimi se srečujejo pri projektnem delu v svoji organizaciji. Skupaj s predavateljem in ostalimi udeleženci bomo na delavnici poiskali za vsakega najprimernejšo rešitev!

Vabljeni: 

  • vodje / managerji in člani projektnih pisarn,
  • managerji projektov in člani projektnih timov,
  • skrbniki projektov in linijsko-funkcijski managerji,
  • ostali sodelujoči na projektih.

* Na praktičnem izobraževanju boste prejeli znanje – potrebno podlago tudi za pridobivanje tako IPMA, kot tudi PMI certifikatov!

Predaval bo dr. Aljaž Stare.

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Obvladovanje portfelja projektov in vzpostavitev projektom prijaznega okoljaAgencija POTI - izobraževalna, svetovalna in založniška družba

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Agencija POTI d.o.o.:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid