Delavnica Marka Pogačnika

Kipar Marko Pogačnik se v okviru letnih delavnic ukvarja z izbranima temama v obliki inspirativnega govora, ki naj se ne bi dotaknil le mišljenja udeležencev, temveč tudi njihovega srčnega občutka.

Prva tema Delavnice v letu 2019 je življenjska pot kot pot osebnih notranjih izkušenj, ki omogočajo kolektivni prehod človeštva v novo dobo miru in sožitja med bitji različnih razsežnosti prostora, tudi kamne, rastline, elementarna bitja in angelske razsežnosti življenjskega prostora. Druga tema je povezana z avtorjevo novo knjigo Slovenija čudežna, ki omogoča povsem nov pogled v celovitost slovenskega prostora.

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid