10 let Konvencije o pravicah invalidov v Sloveniji

Prireja: Zavod invalidskih podjetij Slovenije

Zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji 

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid