Spremembe in tveganja pri vodenju projektov

Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov!

Tretjina projektov zamudi roke izvedbe oziroma preseže proračun projekta. Vzroki za zamude in preseganje proračuna so dodatne zahteve naročnika in tvegane situacije oziroma dogodki katerim so projekti izpostavljeni. Z uporabo ustreznih metod in orodij lahko zagotovimo, da bomo kljub izpostavljenosti projekte zaključili v predvidenem roku in znotraj zastavljenega proračuna.

Na delavnici boste spoznali metode za prepoznavanje in obvladovanje tveganih situacij oziroma dogodkov in orodja iz projektnega vodenja, ki pomagajo zaključiti projekte v roku in znotraj proračuna tudi takrat, kadar se med izvajanjem projekta pojavijo dodatne zahteve oziroma tvegane situacije. 

Na delavnici bodo obravnavani projekti iz prakse kot so uvedba ERP, CRM, HRM, BI in ostalih informacijskih sistemov, primere razvoja novih produktov in storitev, reorganizacije ter širjenja na nove trge.

Vodja projekta tima pri obvladovanju tveganj in sprememb projekta ključno vlogo. Odgovoren je za prepoznavanje uresničenih tveganj in izvajanje ustreznih ukrepov v skladu z načrtom obvladovanja tveganj. Iz tega razloga je poznavanje obvladovanje tveganj ena izmed ključnih kompetenc projektnih vodij.

Predaval bo Zoran Korenjak.

Več informacij o dogodku in programu na prvi zunanji povezavi.

Zunanje povezave: Najboljše metode in orodja za obvladovanje sprememb in tveganj pri vodenju projektov!Agencija POTI - izobraževalna, svetovalna in založniška družbaAkademija PROJEKTNEGA managementa - sistematično usposabljanje projektnih managerjev

Vir: Agencija POTI d.o.o., Napovednik.com

Naročite se na email listo Agencija POTI d.o.o.:

Zemljevid