Ddr. Igor Grdina : Vse je zapisano v Cankarju

Predavanje bo tematiziralo avtobiografske izjave v posameznih Cankarjevih delih, ki se kažejo kot ključ za razumevanje njegove umetnosti. Posebna pozornost bo posvečena odnosom med posameznimi pripadniki Cankarjeve družine. Ob Cankarjevih tekstih bodo v pretres vzeta tudi pričevanja njegovih sorodnikov. Tak pristop je produktiven zato, ker je Cankar avtor, čigar umetnostnooblikovalska vodila so dajala posebno težo avtobiografskosti in izhajanju iz ustvarjalčeve življenjske izkušnje.

Vabljeni!

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid