Mag. Tatjana Rozman: Cankar in njegov čas

Predavanje je namenjeno predvsem predstavitvi obdobja ustvarjanja Ivana Cankarja, ne toliko njegovemu živjenju ali delu. Pri orisu čsovnega okvira Cankarjevega ustvarjanja so vsa dela zelo vsekakor pomembna in prav v temah, ki jih je odpiral, se zrcali izjemno turbulentno obdobje, v katerem se poraja nek popolnoma drugačen svet, ki navdaja tako z upanjem kot s strahom.

Cankar je zavezan predvsem slovenskemu prostoru, njegova pozornost je osredotočena na vprašanja, ob katerih se jasno in dokončno oblikuje slovenska identiteta. Hkrati pa se njegova intelektualna širina odziva tudi na izzive širšega prostora. Dunaj je v tem času tudi mesto ustvarjanja izjemno prodornih osebnosti. Veliki sodobniki njegovega časa so Sigmund Freud, Gustav Mahler, Klimt in drugi. Duh svetovljanstva pa se sooča tudi z grožnjo velikih konfliktov, ki jih prinaša imperializem in jih Cankar zelo dobro razume.

Takratno dogajanje je usodno za svet, Evropo, kot tudi za Slovence. Moč njegove literature odločno presega dileme takratnega prostora in časa, ki je zaznamoval njegova dela in ga postavlja ob bok drugim velikim osebnostim še ne tako zelo oddaljene zgodovine.

Vabljeni!

 

Vir: Mestna knjižnica Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid