Veronika Valdes: NOR.MAL

NOR.MAL

plesna predstava / a dance performance

 

Avtorstvo in koreografija / Created and Choreographed by: VERONIKA VALDÉS

Soustvarjanje in ples / Co-created and Performed by: TAJDA PODOBNIK

Avtorska glasba / Original Music: LAREN POLIČ ZDRAVIČ

Kostumografija / Costume Design: SARA SMRAJC ŽNIDARČIČ

Oblikovanje svetlobe in tehnične rešitve / Lighting Design and Technical Solutions: JANKO OVEN

Zunanja očesa / Outside Eyes: ANDREJA KOPAČ, SARA SMRAJC ŽNIDARČIČ, KATJA SOMRAK, JANA MENGER

Kreativna producentka / Creative Producer: KATJA SOMRAK

Asistentka producentke / Assistant Producer: EVA POSEDEL

Produkcija / Produced by: PLESNI TEATER LJUBLJANA – Avtorski opus / Original Art Work

Koprodukcija / Co-produced by: VITKAR ZAVOD / VITKAR INSTITUTE

Zahvala / Thanks to: Unilabor d.o.o., Andreja Kopač, Brane Potočan, Jana Menger, Niko Bregantič - Tektonik

 

INFO. / REZ.: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 10/7€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v našem gledališču / prior booking or an hour before the performance at our theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

Odlomek iz kritike

"Avtorica, plesalka in koreografinja plesnega projekta Nor.Mal, Veronika Valdés, je na oder postavila intimno plesno zgodbo, dramsko jasno zaokroženo skupaj s soplesalko in ustvarjalko Tajdo Podobnik… Zgodba steče v metafiziki gibalnih izpovedi dveh uglašenih ustvarjalk, ko je Veronika predstavnica moči prevlade ter izraznih globin neverbalne govorice, Tajda pa plesalka plesnih poljan, ki dovolj berljivo izpiše žensko negotovost in mehkobo." Daliborka Podboj, Parada plesa

 

Excerpt from press review / critic

"The author, dancer and choreographer of the dance project Nor.Mal, Veronika Valdés, put on stage an intimate dance story, dramatically clearly rounded up with co-dancer and co-creator Tajda Podobnik ... The story runs in the metaphysics of the movements of two tuned artists when Veronika is a representative of the power of domination and expressive depths of non-verbal language, and Tajda is a dancer of dancing fields, who readably enough manifests women's uncertainty and softness." Daliborka Podboj, Parada plesa / Dance Parade

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid