Marko Tušek: Geometry of hope

Umetnik predstavlja cikel slik, ki prikazujejo slabi dve desetletji intenzivnega slikarskega raziskovanja, tj. od leta 2000 do danes. Gre za obdobje, ko iluzionistična prosojnost sicer materialno zelo konkretnih slik postane izrazitejša. Telesa slik dobivajo tridimenzionalno močno razgrajeno, včasih kar arhitekturno izoblikovano konstrukcijo.

V delih Marka Tuška sta zelo prisotna tehnika kolaža in uporaba različnih materialov, kot so: les, železo, papir, pesek … Gre predvsem za najdene predmete in materiale, ki jih umetnik nato uporabi v svojih delih. Čeprav njegova dela delujejo kot nekakšen objekt ali arhitektura, gre za slike in ne za konstrukcije.

Izhodiščna spodbuda za njegovo slikanje izhaja iz občutljivega dojemanja življenja. Njegova dela imajo močno psihološko ozadje. Slikarske zgodbe so izrazito osebne. Skozi slike se odražajo občutja, spomini in tudi izkušnje, ki jih prinaša tok življenja in ki pomenijo neki medprostor med t. i. vidnim in notranjim, duševnim svetom. Skozi slike umetnik raziskuje svet, v katerem živi. Odprtine na slikah dajejo vtis tridimenzionalnosti in popeljejo gledalca v neki globlji, intimnejši svet. Pravi, da jih je treba "odpreti in odkriti, kaj skrivajo v sebi".

Verjame, da ima slika še vedno "moč na opazovalca, obiskovalca razstave in tudi nanj kot ustvarjalca". Pravi, da se "ravno zaradi tega slikarstvo vedno znova pojavi in se ponovi z vsakim novim ustvarjalcem ter tako vedno na novo ostaja živo in vitalno."

Petra Bizilj Silva, kustosinja v AS Galeriji

 

Vir: AS Galerija, Napovednik.com

Zemljevid