Berimo v Slogi!

Pridružujemo se vseslovenski akciji Nacionalni mesec skupnega branja 2018, ki poteka od 8. septembra (mednarodnega dneva pismenosti) do 8. oktobra 2018.

Z bralno akcijo Berimo v SLOGI! spodbujamo k dvigu bralne kulture in spoznavanju težje dostopnih dramskih besedil starejših ali sodobnih avtorjev. Na FB strani Slovenskega gledališkega inštituta ( vam bomo vsak dan Nacionalnega meseca skupnega branja 2018 predstavili izsek iz težje dostopnega slovenskega dramskega besedila. Več o besedilu (sam tekst, podatki o virih, uprizoritvah in avtorju, povzetku dramskega dogajanja, …) pa boste tudi lahko raziskali v Digitalni knjižnici slovenskih dramskih besedil ( s katero predstavljamo in vam približujemo ta slovenska dramska besedila (nekatera so ohranjena le v rokopisih, druga kot tipkopisi ali časopisne objave).

Berimo skupaj!

Vir: Slovenski gledališki inštitut, Napovednik.com

Zemljevid