Ideja

Velika razstava o znanosti in tehnologiji antične Grčije

 V sodelovanju z znanstvenim centrom in tehnološkim muzejem NOESIS iz Soluna


K uresničitvi tega ambicioznega projekta, ki obravnava razvoj starogrških dognanj na različnih znanstvenih področjih ter številne tehnične in tehnološke dosežke, so v solunskem Noesisu k sodelovanju povabili najuglednejše sodobne grške znanstvenike, raziskovalce pomena in daljnosežne vloge znanosti in tehnologiji stare Grčije v razvoju zahodne civilizacije. Razstava je namenjena tudi dokumentiranju, proučevanju in predstavitvi velike zakladnice tehniškega znanja, ustvarjenega v stoletjih neprekinjene blaginje in razvoja. Ta dognanja so popolnoma spremenila človeško življenje na več področjih: od proizvodnje in uživanja hrane, oblačil in življenjskih razmer do znanosti in kulture. Med najzanimivejša predstavljena področja na razstavi sodijo arhitektura z gradbeno tehnologijo, matematika oziroma geometrija, mehanika z Arhimedovim vijakom, telekomunikacije in hidravlični telegraf, astronomija in sloviti mehanizem z otoka Antikitera,avtomati s premičnim gledališčem ter glasba s hidravlisom ali vodnimi orglami.  

Razstava poleg besedilnega in fotografskega gradiva vsebuje 3D-animacije, interaktivne didaktične aplikacije ter makete in replike starodavnih instrumentov.

 


Junija 2019
Parnas
Literarni večer ob odprtju razstave

Izbor najvidnejših sodobnih grških avtorjev: Anastassis Vistonitis

Vidni grški literarni ustvarjalec in intelektualec je večkratni gost festivalov Vilenica ter Dnevi poezije in vina. Slovenija je bila dlje časa njegova "pisateljska rezidenca". Trenutno piše knjigo o argonavtih ter njihovem popotovanju s postajami v Emoni in Navportu, ki jo bomo predstavili v prihodnji sezoni.

Štihova dvorana, brezplačne vstopnice

 

Junija 2019
Dr. Theodosios P. Tassios
Ob Odisejevem popotovanju
Tehnološki dosežki stare Grčije
Predavanje ob odprtju razstave

Dr. Tassios velja za enega največjih poznavalcev starogrške tehnologije, bil pa je tudi eden od svetovalcev pri postavitvi razstave Ideja.

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid