Niti strela ne udari v ravni črti

NITI STRELA NE UDARI V RAVNI ČRTI / NOR DOES THE LIGHTNING TRAVEL IN A STRAIGHT LINE

gibalno-plesno-scensko-vizualni eksperiment / a dance-visual experimental performance
 

Avtorji, soustvarjalci, izvajalci / Authors, Co-creators, Dancers: Katjuša Kovačič, Nikola Orešković, Liza Šimenc, Urša Rupnik

Avtorska glasba in vizualije: / Music and Visual effects: Blaž Pavlica

Oblikovanje in izdelava scenografije / Set Design: Marko A. Kovačič

Produkcija / Produced by: Studio za svobodni ples, društvo (Urša Rupnik)

Projekt finančno podpira / Supported by: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / Municipality of Ljubljana, Department for Culture

Koprodukcija / Co-produced by: Vitkar zavod, Udruga Amazonas, Gledališče Ane Monro

 

Foto / Photo: Manca Vukelič

 

INFO. / REZ.: 031 216-439, ursa.rupnik@gmail.com , Moje karte

Vstopnice / Tickets: 7/5€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v gledališču / prior reservation or an hour before the performance at the theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

O predstavi

"Oblaki niso sfere, gore niso stožci, obale niso krožne in drevesna skorja ni gladka in niti strela ne udari v ravni črti." Mandelbrot: Fraktalna geometrija narave

V pričujočem projektu se srečata dva para ustvarjalcev s področja gibalnih veščin in uprizoritvenih umetnosti - Katjuša Kovačič in Nikola Orešković ter Liza Šimenc in Urša Rupnik - ki se s skupnimi močmi podata na raziskovanje skrivnosti (in znanosti) o pojmih in pojavnostih fraktalov. Zgornji citat jim predstavlja navdih za vstop v polje gibalno-plesnega raziskovanja in iskanja skupnega uprizoritvenega jezika in forme, saj se njegova ideja lepo poveže s teorijo fraktalov in njihovo ponavljajočo se naravo, ki eliminira ravne linije in se odvija v neskončnih iteracijah spiralnega procesa.

 

About the performance

"Clouds are not spheres, mountains are not cones, coastlines are not circles, and bark is not smooth, nor does lightning travel in a straight line." B. Mandelbrot: The Fractal Geometry of Nature

The project sees two pairs of different movement and performative artists – Katjuša Kovačič with Nikola Orešković and Liza Šimenc with Urša Rupnik – coming together for an exploration of the secrets and science behind fractals. The above mentioned quote serves them as an inspiration for their expedition into the dance movement research of fractals and the quest for a common performative language and form, as it relates fittingly to the theory of fractals and their continuous nature void of any straight lines, taking place instead in infinite spiral iterations.

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid