Vodstvo po razstavi PRRRRRRR

Avtorice, predstavljene na razstavi, bodisi šele dobro vstopajo v polje sodobne vizualne tvornosti ali so s konsistentnim pristopom, javnimi nastopi in pomembnimi, tudi mednarodnimi nagradami že vidno in odmevno opozorile na svoje delo v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Po razstavi bo popeljala kustosinja razstave Mateja Podlesnik v družbi umetnic.

Umetnice na razstavi v sliki, risbi, fotografiji, animiranem filmu in in situ zvočno-vizualni instalaciji tematizirajo: protimigrantsko retoriko v Sloveniji in druge obrambne mehanizme političnega upravljanja s prostorom, kot je arhitektura protiletalskega topništva med 2. svetovno vojno v Nemčiji (Suzana Brborović); alieniranost, izgubo identitete, intimne stiske, alkoholizem in nezainteresiranost sodobne družbe do teh problematik (Špela Čadež); podiranje seksualnih tabujev prek risarskih upodobitev golega ženskega telesa in materiala – rastlinskih plodov, aludirajočih na osnovne erotične izkušnje (Olja Grubić); stanje družbeno-politične stvarnosti prek geometrijsko abstraktnih reprezentacij ideoloških znakov in Malevičevega ikonografskega narativa (Duša Jesih); dihotomijo spolnega razlikovanja in stereotipno podrejenost ženske populacije v razmerju do moških, ki se odraža v njenem slabšem materialnem in socialnem položaju na domala vseh ravneh družbenega dogajanja (Simona Semenič & Nada Žgank) in, ne nazadnje, zastarele in nedozorele nazore o posebnosti človeške vrste in vzvišeni, a povsem trivialni odnos do drugih živih bitij (Maja Smrekar).

Foto: Suzana Brborović, Made in Germany, 2017 

Vir: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Muzej in galerije mesta Ljubljane:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid