Varstvo osebnih podatkov z dr.Natašo Pirc Musar

Akademija za management in projektno vodenje organizira seminar z aktualno vsebino
 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR) in PREDLOG NOVE NACIONALNE ZAKONODAJE (ZVOP - 2) 
z dr. Natašo Pirc Musar
 
10 % popust za prijave in plačilo do vključno 18. junija 2018.
Izvedba dogodka je zagotovljena.
 
 
TERMINI
LJUBLJANA, 19. JUNIJ  2018, ob 09:30 uri do 14.00 ure,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad

PREDAVATEJICI
dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja (2004), Informacijska pooblaščenka (2005-2014), predsednica Skupnega nadzornega organa za EUROPOL (2013-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Novembra 2015 je na dunajski pravni fakulteti doktorirala s tezo Kako najti pravo ravnovesje med varstvom osebnih podatkov in dostopom do informacij javnega značaja z uporabo testa interesa javnosti.
Več:
 
mag. Rosana Lemut Strle, odvetnica, direktorica področja za obvezno zdravstveno zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, namestnica informacijske pooblaščenke za področje varstva osebnih podatkov (2009-2014), partnerica v odvetniški pisarni Pirc-Musar. Leta 2008 je magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani z zagovorom magistrske naloge: " Obdelava osebnih podatkov na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ". Več.

NAMEN

Seminar prinaša konkretna napotila za uskladitev s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in novo nacionalno zakonodajo (ZVOP-2)  Na seminarju boste spoznali vse novosti, ki jih prinašajo novi evropski predpisi s področja varstva osebnih podatkov, kaj te novosti pomenijo za Slovenijo ter kako jim prilagoditi.
Evropski parlament je 14. aprila 2016 potrdil uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov bo nasledila nacionalne zakone o varstvu osebnih podatkov, v Sloveniji Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1.
Najpomembnejše novosti Splošne uredbe so:
boljši nadzor državljanov nad svojimi osebnimi podatki in lažji dostop do njih ter strožja ureditev dolžnosti obveščanja posameznika o obdelavi njegovih osebnih podatkov;
pravica do pozabe oz. izbrisa in pravica do prenosljivosti podatkov;
izrecna privolitev za obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da se podjetja ne bodo več mogla zanašati na " domnevno privolitev " , privolitev otrok;
obvezno obvestilo o vdoru v zbirke osebnih podatkov v roku 72 ur;
javni organi in podjetja, ki opravljajo tvegane postopke obdelave podatkov, morajo imenovati uradno osebo za varstvo podatkov;
višje kazni za prekrške, saj bo lahko nadzorni organ za najhujše kršitve izrekel  kazen do vrednosti 1.000.000 do 20.000.000 EUR oziroma 2-4 % letnega svetovnega prometa podjetja.
Ob tako visokih kaznih, bo skladnost z zakonodajo o varstvu podatkov postala pomemben del poslovne politike in organizacije bodo morale v ta namen prilagoditi svoja interna pravila o varovanju podatkov ter sprejeti ukrepe za učinkovit nadzor in ukrepanje v primeru kršitev ter pripraviti oceno tveganja.
 
PROGRAM

Novosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – glavne spremembe in in ZVOP-2:
Spremembe glede temeljnih definicij, obsega in načel
Spremembe glede dolžnosti upravljalcev
Spremembe glede pravic posameznika
Spremembe glede iznosa podatkov
Nove določbe
Presoje vplivov na zasebnost
Odgovorne osebe za osebne podatke
Sankcije
Pravica do pozabe
Pravica do prenosljivosti
Obveščanje o varnostnih incidentih itd.
Vpliv GDPR na naše poslovanje, npr. veljavnost obstoječih privoljenj in vsebina novih, zlasti, kako zajeti vse prihodnje načine obdelav ( segmentiranje obstoječih strank), kodeksi ravnanja, imenovanje pooblaščene osebe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, obvestilo nadzornemu organu o kršitvi varstva osebnih podatkov, pravica do ugovora, itd.
Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na posvetu v pisni in elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN

Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih, …
Delodajalcem in direktorjem  v  gospodarskih družbah
Podjetnikom
Vodjem pravnih služb in kadrovikom
Odgovornim osebam v podjetjih in javnemu sektorju, ki imam po novi uredbi dolžnost imenovati uradne osebe za varstvo osebnih podatkov
Varnostnim inženirjem ter vsem drugim delavcem, ki se
Pri delu srečujejo z obdelovanjem osebnih podatkov
 
KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  189+ddv – brez popusta.  
10 % popust za prijave in plačilo do vključno 18. junija 2018.
Kotizacija z 10% popustom znaša 170,10€+ddv.
Za več udeležencev priznavamo dodatni 10% popust.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje , strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 

PRIJAVA
Elektronska prijava: kliknite na  Prijava 
Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com
Skenirano prijavnico lahko pošljete na po e-pošti: 
prijava@evropska-svetovalnica.com
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 
 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 19062018,
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV:SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj.
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 
ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  prijava@evropska-akademija.com
 

PRIJAVNICA NA SEMINAR

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV PO SPLOŠNI UREDBI O VARSTVU PODATKOV (GDPR)
in PREDLOG NOVE NACIONALNE ZAKONODAJE 
(ZVOP - 2) NA  PRIMERIH IZ PRAKSE z dr.nataši Pirc Musar


LJUBLJANA, 19. junij 2018, ob 09.30 do 14.00,
dvorana 1 v poslovni stavbi SMELT, Dunajska 160, Ljubljana Bežigrad

 

 

 

Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 


Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________
ID zaDDV
E-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:Ime in priimek:
E-pošta
  

 

 

 

 

 

 


 
 
Žig in podpis:                                 Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
"Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval."

Zunanje povezave: www.pirc-musar.si/natasa-pirc-musar-slo/www.pirc-musar.si/o-nas/rosana-lemut-strle/

Vir: Evropska hiša Ljubljana, Napovednik.com

Naročite se na email listo Evropska hiša Ljubljana:

Zemljevid