Irwin: Iz kolekcije Matjaža Gantarja in Adriatica

Tokratna razstava zajema dela skupine Irwin, ki so v lasti družbe Adriatic Slovenica in družine Gantar. Za nastanek zbirke, v katero omenjena dela sodijo, je bil zaslužen idejni vodja galerije Matjaž Gantar. Začetek likovne zbirke Adriatica Slovenice sega v leti 2007 in 2008, prvi nakupi del skupine Irwin pa v leto 2008. Šlo je za načrtno in sistemsko zbiranje del ter dopolnjevanje zbirke z vsakoletnimi nakupi.

 

Na razstavi je predstavljenih devetnajst del iz 80. in 90. let prejšnjega stoletja, ki sicer krasijo pisarne, hodnike in sejne sobe družbe ter niso skrite v depojih, kakor je to običajno za večino del iz zbirk galerij in muzejev. Nekatera dela iz zbirke Adriatic Slovenica so bila že razstavljena, in sicer na razstavi Neue Slowenische Kunst (NSK), naslovljeni Od Kapitala do kapitala, razstavi Moderne galerije, ki je potovala od Ljubljane do Moskve in Madrida (Conditions of Art – Ideology (Ideologija), 1985, Natura Morta (zbirka Was is Kunst), 1987, Odrti vol (Veliki voz), 1987, Mladinske delovne akcije, 1987, Elektrifikacija, 1988).

 

S to razstavo želimo v AS Galeriji predstaviti vsa naša umetniška dela skupine Irwin na enem mestu in jih postaviti na ogled javnosti. Lahko bi rekli, da ta dela, katerih jedro sestavljajo slike, predstavljajo tudi ponos omenjene zbirke. S tovrstno razstavo želimo tudi promovirati zbirko Adriatica Slovenice in hkrati doseči večjo prepoznavnost kot podjetje, ki se zaveda pomena likovne umetnosti v družbenem prostoru.

 

                                           Petra Bizilj Silva, kustosinja razstave

Vir: AS Galerija, Napovednik.com

Zemljevid