Metakronistične prispodobe

ANDREJ PAVLIČ, Metakronistične prispodobe

Andrej Pavlič je eden tistih ustvarjalcev utišanega in upočasnjenega koraka, ki nam skuša

dopovedati, da moramo, če hočemo doumeti lastno eksistenco, utihniti in prisluhniti. In ustaviti

čas,da lahko poiščemo resnico, ki smo jo v prozaičnem vsakdanjem svetu skoraj že izgubili.

Marko Košan

Andrej Pavlič je slikar presenečenj, absurda in poezije.

Ivan Sedej

Andrej Pavlič (1957) je imel do sedaj okoli 85 samostojnih razstav in sodeloval na več kot

250 skupinskih razstavah doma in v tujini (Španija, Italija, Francija, Nemčija, Poljska, Češka,

Avstrija....).

Zunanje povezave: www.andrejpavlic.com

Vir: KUD atelje Mikado, Napovednik.com

Zemljevid