Maša Kagao Knez: Koncert za MAM / Concert for MAM

KONCERT ZA MAM / CONCERT FOR MAM

plesno-glasbena predstava / a dance-music performance

 

Avtorica in koreografinja / Author and Choreographer: Maša Kagao Knez

Soustvarjalci predstave in nastopajoči / Co-created and Performed by: Dalanda Diallo, Leticia Slapnik Yebuah, Irena Yebuah Tiran, Joseph Nzobandora- Jose, Murat, Maša Kagao Knez

Avtorska glasba / Music created by: Kristijan Korat in soustvarjalci predstave / and Performance Co-creators

Kostumografija / Costume Design: Jelena Proković

Dramaturgija / Dramaturgy: Joseph Nzobandora - Jose

Oblikovanje svetlobe / Lighting Design: LCLights

Scenografija / Set Design: Danilo Pečar

Umetniško sodelovanje / Artistic collaboration: Blaž Celarec

Produkcija / Production: KUD Baobab in Studio 25

Koprodukcija / Co-production: Plesni Teater Ljubljana, SPD Rož

Producentka / Producer: Andreja Potočnik (Studio 25)

Projekt so podprli / The project was supported by: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana - oddelek za kulturo in Mediteranski plesni centar Svetvinčenat, Ames d.o.o, DPG d.o.o., Kliping d.o.o, JSP Fashion / Ministry of Culture RS, Municipality of Ljubljana - Department for Culture, Mediterranean dance center Svetvinčenat, Ames d.o.o, DPG d.o.o., Kliping d.o.o, JSP Fashion

Posebna zahvala / Special Thanks: Marjan Štikar, Rosana Hribar, Živa Brecelj, Boštjan Grubar, Katja Somrak, Tina Šifrar (Gyrotonic Ljubljana Center)

 

Foto / Photo: Drago Videmšek

 

INFO. / REZ.: 041-365-184, ptl@mail.ljudmila.org, info@ptl-lj.si, Moje karte

Vstopnice / Tickets: 10/7€ (dijaki, študenti, upokojenci / scholars, students, seniors), predhodna rezervacija ali uro pred predstavo v gledališču / prior reservation or an hour before the performance at the theatre

 

Program Plesnega Teatra Ljubljana sofinancirata Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo / The programme of Plesni Teater Ljubljana is subsidized by the Ministry of Culture RS and Municipality of Ljubljana, Department for Culture

 

Odlomek iz kritike

"In je njen Koncert za Mam edinstven uprizoritveni dogodek na naši plesno-glasbeni sceni, je v tolikšni meri zabaven, da bi lahko krasil vse zaslone in odre, hkrati pa grajen na visoki umetniški ravni…" Daliborka Podboj, Parada plesa

 

Excerpt from Press Review / Critic

"And her Concert for Mam is a unique performing event on our dance-music scene, it is funnyenough to adorn all the screens and stages, yet at the same time built on a high artistic level…" Daliborka Podboj, Dance Parade

Vir: Plesni Teater Ljubljana, Napovednik.com

Zemljevid