Ana Čigon: Mesta prevare

V Galeriji Kapelica gostuje video instalacija Ane Čigon:

Draga Evropa, se me še spomniš? Sem ena tvojih mlajših hčera iz Balkana /.../    
Nekaj sem ti hotela sporočiti. Zdi se mi pomembno /... / Upam, da si ponosna name. /.../    
Oglasi se kdaj, pa čeprav bova klepetali le o / ... / o stricu Samu, o seksu ali golfu.   

Ob novem delu, video instalaciji Ane Čigon ‘Mesta prevare’, boste izvedeli_e, kaj nam lahko o Mestih prevare povedo Oblak, Ljubljana, Slovenija, Evropa in Svet. In seveda, kaj na vse skupaj odgovarja Vesolje.     

Koncept in izvedba video instalacije: Ana Čigon - Svetovanje pri pisanju scenarija in konceptu instalacije: Andreja Kopač - Obdelava zvoka in svetovanje pri konceptu instalacije: Vasja Progar - Ambientalni zvoki in zvočni učinki: Matjaž Predanič - Glas: Barbara Krajnc Avdić, Ana Čigon, Niko Goršič, Eva Jus, Mitja Lovše, Slobodan Malić, Ivan Peternelj, Blaž Šef, Matija Vastl in Barbara Žefran - Sofinanciranje projekta: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

__________________________________ENG

ANA ČIGON: 'Phony Towns' 

Video installation opening 

Dear Europe, do you remember me? I am one of your younger daughters from the Balkans /.../

I wanted to tell you something, I think it is important /.../ I hope you are proud of me /.../

Drop me a line sometime, even if just to chat about /.../ Uncle Sam, sex or golf.

At the opening of video installation ‘Phony Towns’ you will find out what the Cloud, Ljubljana, Slovenia, Europe and the World have to say about them and finally how the Universe will respond.

Concept and realisation of the installation: Ana Čigon - Assistance with screenwriting and installations concept: Andreja Kopač - Sound design and assistance with installations concept: Vasja Progar - Ambiental sounds and sound effects: Matjaž Predanič - Voices: Barbara Krajnc Avdić, Ana Čigon, Niko Goršič, Eva Jus, Mitja Lovše, Slobodan Malić,  Ivan Peternelj, Blaž Šef, Matija Vastl in Barbara Žefran. - Cofinanced by: Ministry of Culture of the Republic of Slovenia

Zunanje povezave: Več o projektu

Vir: Galerija Kapelica, Napovednik.com

Naročite se na email listo Galerija Kapelica:

Zemljevid