Fulvia Grbac - grafike in Tomo Vran - slike

Fulvia Grbac je slikarka, ki že desetletje intenzivno razvija grafično delo. Njen umetniški akt, v katerem zastavlja določeno sporočilnost, sledi formam likovne umetnosti klasičnega tipa. Na grafičnem področju je v sodobnem času slednje še posebej pomembno, saj je tu zaznati nekakšen krizni trenutek. Vsekakor pa tudi vizualno izrazni diskurz, ki poteka na podlagi tradicionalnih likovnih prvin zahteva nenehno izpopolnjevanje znotraj izvedbenih načinov in le neustavljivo inovativno dopolnjevanje izvedb vodi v dovršenost umetniškega akta (Dejan Mehmedovič, kustos razstave).

Slikarsko delo Toma Vrana poteka že dobra štirih desetletja. V tem času je Vran izvedel obsežen opus del. Večinoma gre tu za slikarstvo, v določenih obdobjih pa se je ukvarjal tudi z grafiko oziroma drugimi zvrstmi likovnega dela. Razstava pred nami predstavlja podobe, ki so nastajale v zadnjem letu, torej gre za umetnikovo najnovejše delo. Tomo Vran je zvest izbranemu načinu izraznosti, ki je njegovo likovnost opredelila že v zgodnjih fazah avtorske ustvarjalnosti. In kljub temu, da se je njegova podoba skozi čas v določeni meri spreminjala in razvijala je avtor vseskozi ohranjal zastavljeno izhodiščno načelo (Dejan Mehmedovič, kustos razstave).

Vabljeni k ogledu!

Vir: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, Napovednik.com

Zemljevid