DRUGI KROG

DRUGI KROG, razstava študentov Oddelka za industrijsko oblikovanje ALUO UI

Razstava predstavlja izbor najboljših rešitev zadnjih petih let, ki so nastale pri predmetih s trajnostnimi vsebinami na dodiplomski in podiplomski stopnji na smeri industrijsko oblikovanje na ALUO. Na ogled so konkretne trajnostne rešitve, ki predstavljajo bodisi popolnoma nove koncepte ali izdelke, narejene iz sekundarnih surovin s poudarkom na ponovni uporabi ali reciklaži, tako kot to predvidevajo strategije podjetij za upravljanje z odpadki. Z razstavo želimo širši skupnosti pokazati, da obstajajo alternative obstoječim okoljsko obremenjujočim izdelkom, predvsem tistim, narejenim iz polimernih materialov. Celo za sveče, ki so vezane na kulturo in mentaliteto slovenskega okolja, obstajajo rešitve. Razstava prikazuje, da se bodoči oblikovalci na ALUO izobražujejo in snujejo rešitve v duhu evropske smernice krožnega gospodarstva.

Razstavljavci:

Matic Ačko, Valentina Arčan, Luka Bassanese, Žan Brezec, Špela Čuk, Lin Gerkman, Miha Goršin, Jakob Gregorčič, Maja Grobler, Mihael Jenko, Katja Katona, Lucija Klosternik, Jakob Koncut, Uroš Kosovel, Petra Kostevc, Liza Križnar, Sara Kuret, Tamara Lašič Jurković, Neža Medved, Katarina Merslavič, Dan Pikalo, Jana Polak, Ajda Regali Knez, Urška Rigler, Urša Sačer, Nejc Vreček, Tjaša Zager.

Mentor:

izr. prof. mag. Barbara Prinčič, UL ALUO, Oddelek za industrijsko in unikatno oblikovanje


 

Foto 1: Rolka iz 150 plasti plastičnih vrečk.

Foto 2: Torba iz zavrženih avtomobilskih varnostnih pasov


Spremljevalni dogodek:

8.2.2018, ob 11.00 in ob 15.00 - vodstvo po razstavi

Vir: Galerija Kresija, Napovednik.com

Zemljevid