O ... oblikovanje!

Med vizijo in realnostjo

Bienalna selekcionirana razstava Društva oblikovalcev Slovenije

Aktualen vpogled v trenutno stanje oblikovanja, predvsem v pripovedovanju misli in zgodb, ki jih oblikovalci kot posamezniki ali kot stroka doživljajo v današnjem času – med posameznikom in oblikovalsko politiko, ali drugače, nekje na razpotju med vizijo in realnostjo. Kajti oblikovanje, če bi ga seveda razumeli in uporabljali odgovorno, bi moralo doseči osnovni namen, ki ustvarja kakovostno človekovo okolje, z namenom izboljšanja vseh ravni našega bivanja. Z mislijo, da bo naša prihodnost morda drugačna, kakor jo poznamo danes, in bo eno njenih glavnih vodil tudi oblikovanje, člani Društva DOS odpirajo premislek o prihodnjih mogočih modelih in vlogi oblikovanja v našem prostoru. Razstava želi spodbuditi razpravo o stanju oblikovanja v Sloveniji ter zapolniti vrzel med politiko in prakso v oblikovanju, z namenom spodbujanja kritične refleksije njenega vrednotenja in umeščanja v sodobno družbo.

Spremljevalni dogodki ob razstavi: okrogla miza in predavanja

Vodja projekta: dr. Petra Bole; projektna skupina: Danijela Grgić, Mateja Panter; postavitev razstave: Društvo DOS
Oblikovanje: Nataša Šušteršič Plotajs

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid