Srednjeveška Ljubljana, javno vodstvo

Glavni poudarek razstave Srednjeveška Ljubljana so nova odkritja z nedavnih arheoloških raziskav, ki premikajo mejnike v zgodovinopisju Ljubljane. Z odkritjem lesene posode na Stritarjevi ulici se rojstvo Ljubljane pomakne v začetek 11. stoletja. Najdba usnjarskih izdelkov z današnje Krojaške ulice priča o zgodnji urbanizaciji Ljubljane na desnem bregu Ljubljanice. Presenetljiva najdba 'vitezovega' groba pomeni enkratno priložnost vpogleda v osebno zgodbo mladega moškega visokega stanu. Razstavo zaključujemo z reformacijo v Ljubljani.

Po treh odmevnih 'arheoloških' razstavah – Emona: mit in resničnost, KOLO 5200 let ter Emona: mesto v imperiju − tako torej odpiramo četrto razstavo, ki po prazgodovini in rimski dobi obravnava razvoj srednjeveške Ljubljane. Po zaključku te razstave napovedujemo v maju 2018 odprtje nove stalne razstave o zgodovini Ljubljane.

Nedavne arheološke raziskave v središču Ljubljane so odgovorile na prenekatero vprašanje glede urbanega razvoja Ljubljane v obdobju srednjega veka. Na razstavi Srednjeveška Ljubljana, ki je v Mestnem muzeju Ljubljana na ogled do maja prihodnje leto, so prvič razstavljene najdbe z arheoloških raziskav na Stritarjevi, Krojaški ter Mačkovi ulici. Tam najdeni in dobro ohranjeni leseni tramovi ter lesena posoda, datirana v leto 990, so najstarejši do danes odkriti ostanki mesta, ki je po zamrtju Emone zraslo na dobro zavarovanem predelu med desnim bregom Ljubljanice in grajskih gričem. S temi arheološkimi najdbami se začetek urbanizacije srednjeveške Ljubljane pomika v začetek 11. stoletja.

Javna vodstva potekajo vsako soboto ob 16.30.

 

Fotografija: Andrej Peunik/MGML

Vir: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Napovednik.com

Naročite se na email listo Muzej in galerije mesta Ljubljane:

Zemljevid