Želja po novem začetku?

Napovednik, vodilni slovenski vodič po dogodkih in dogajanju je odprt za ponudbe: delovno mesto v trženju in marketingu. Več >>

Ljubljanske ulice kot geološki muzej

PREDAVANJE iz cikla 80-LETNICA ODKRITJA NEVELJSKEGA MAMUTA

Večina najpomembnejših kulturnih spomenikov je zgrajena ali okrašena z naravnim kamnom. Naravni (stavbni in okrasni) kamen je najbolj pristna vez med geologijo na eni strani ter arheologijo, arhitekturo in umetnostno zgodovino na drugi. Lahko rečemo, da naravni kamen s slovenskega ozemlja podaljša zgodovinsko izročilo ljubljanskih ulic za več milijonov let v geološko zgodovino naše dežele. S pozornim opazovanjem lahko na sprehodu po ljubljanskih ulicah spoznavamo številne vrste kamnin in fosilov. Ljubljanske ulice so zato svojevrsten geološki muzej na prostem.

Predava: dr. Matevž Novak, Geološki zavod Slovenije, Ljubljana

 

 

Več.

Zunanje povezave: www.pms-lj.si/si/koledar/2018/11/1402-ljubljanske-ulice-kot-geoloski-muzejwww.pms-lj.si/si/

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid