Divje babe I, paleontološko in arheološko najdišče mlajšega pleistocena

PREDAVANJE iz cikla 80-LETNICA ODKRITJA NEVELJSKEGA MAMUTA

Jama Divje babe I je širši javnosti postala znana po najdbi neandertalske piščali. Vendar je to arheološko in paleontološko najdišče iz mlajšega pleistocena izjemno tudi v drugih pogledih. Divje babe I so geokronološko, sedimentološko in paleontološko najbolje raziskano najdišče iz srednjega in zgodnjega mlajšega paleolitika v Sloveniji. V jami so kulturne ostaline iz časa poznih neandertalcev in prvih anatomsko modernih ljudi v Evropi. Posebnost najdišča je veliko število odkritih kurišč neandertalcev, ki so za seboj poleg kamnitih pustili tudi redke in dragocene koščene izdelke.

Predava: dr. Matija Turk, Narodni muzej Slovenije in Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Ljubljana

Več.

Zunanje povezave: www.pms-lj.si/si/koledar/2018/04/1392-divje-babe-i-paleontolosko-in-arheolosko-najdisce-mlajsega-pleistocenawww.pms-lj.si/si/

Vir: Prirodoslovni muzej Slovenije, Napovednik.com

Zemljevid