Demenci prijazne točke

DEMENCI PRIJAZNE TOČKE - vzpostavitev mreže DEMENCI PRIJAZNIH TOČK v okviru oblikovanja DEMENCI PRIJAZNEGA OKOLJA

Svojci se ob demenci znajdejo v hudih stiskah in težavah, saj bolezen traja zelo dolgo, v povprečju 10-15 let. Poleg podpornih servisov potrebujejo čim več podpore in razumevanja v svojem okolju. Da bi vzpostavili takšno okolje, Spominčica ozavešča o prepoznavanju prvih znakov demence in pravilnem pristopu do oseb z demenco med vsemi družbenimi skupinami in akterji. Ena od osnovnih podpornih aktivnosti, s katero bomo zagotavljali vključenost in opolnomočenje oseb z demenco in njihovih svojcev, so DEMENCI PRIJAZNE TOČKE (v nadaljevanju DPT). Tja bodo lahko prišli po informacije in usmeritve tako ljudje z demenco, zlasti tisti v zgodnji fazi bolezni, ki so še samostojni, njihovi svojci, kot tudi posamezniki, ki želijo izvedeti več o demenci. Pridobili bodo informacije o tem, kaj je demenca, kateri so njeni prvi znaki, kako prepoznamo osebo z demenco, katere oblike pomoči v skupnosti so jim na voljo, vključno z aktivnostmi Spominčice. DPT bodo nudile tudi pomoč osebam z demenco, svojcem in drugim, da bodo znali prepoznati osebo v stiski, ko ne ve, ne kdo je, ne kje živi. Namreč pogosto se zgodi, da se osebe z demenco izgubijo in ne najdejo poti domov.

Namen in cilji DEMENCI PRIJAZNIH TOČK

V demenci prijaznem okolju osebe z demenco lahko živijo kakovostno in samostojno, prispevajo k skupnosti, živijo varno, dobijo podporo, pomoč in razumevanje, ohranjajo svojo socialno mrežo, dostopajo do storitev, ki so jih vajene in jih potrebujejo (trgovine, bolnišnice, banke, parki…). V ta namen bodo vzpostavljene DPT. Naš cilj je vključiti že obstoječe prostore in storitve v lokalnem okolju, da bo omogočena osebam z demenco prijazna uporaba in obenem usposobiti uslužbence za nudenje informacij o demenci in pomoči osebam z demenco in njihovim svojcem.


Mreža DEMENCI PRIJAZNIH TOČK

Prvo Demenci prijazno točko je Spominčica v sodelovanju z varuhinjo človekovih pravic, Vlasto Nussdorfer odprla 11.07.2017 na Uradu Varuha. V mesecu novembru so bile odprte še 3 nove Demenci prijazne točke in sicer v Domu Tisje, Domu Tisje, enota Litija (10.11.2017) ter v Domu Danice Vogrinec Maribor (16.11.2017). 

 

Trenutno so torej v Sloveniji odprte 4 Demenci prijazne točke in sicer na naslovih:

- Urad Varuha človekovih pravic, Dunajska 56, 1000 Ljubljana

- Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

- Dom Tisje Litija, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija

- Dom Danice Vogrinec Maribor, Veselova 3, 2000 Maribor

V prihajajočih mesecih načrtujemo odprtje Demenci prijaznih točk v različnih organizacijah po Sloveniji.

Zunanje povezave: www.facebook.com/spomincica.zdruzenje/

Vir: Napovednik.com, Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci

Zemljevid