Začetni tečaj grafičnih tehnik

Začetni tečaj GRAFIČNIH TEHNIK:
Uvod v grafiko, Sitotisk, Lesorez, Suha igla, Litografija

Začetni tečaj grafičnih tehnik traja 50 polnih ur in poteka enkrat tedensko ob torkih popoldne od 7. novembra 2017 do marca 2018 v grafičnem ateljeju MGLC. Obsega uvodno srečanje ter štiri kurze s seznanitvijo z grafičnimi tehnikami sitotiska, lesoreza, suhe igle in litografije. Tečaj vodijo uveljavljeni likovniki in mentorji mag. Mojca Zlokarnik, Slavko Pavlin, Ana Pečnik in Svetlana Jakimovska Rodić.


PROGRAM TEČAJA
Uvodno srečanje in predstavitev osnov umetniške grafike
Datum: 7. 11., od 16.30 do 18.30 (Knjižnica MGLC, podstrešje)
Vodi: akad. slikarka grafičarka mag. Mojca Zlokarnik

Sitotisk
Datumi: 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., od 16.30 do 19.30
Vodi: tiskarski mojster Slavko Pavlin

Lesorez
Datumi: 12. 12., 19. 12., 9. 1., 16. 1., od 16.30 do 19.30
Vodi: akad. slikarka grafičarka Ana Pečnik

Litografija
Datumi: 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., od 16.30 do 19.30
Vodi: akad. slikarka grafičarka Svetlana Jakimovska Rodić

Suha igla
Datumi: 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., od 16.30 do 19.30
Vodi: akad. slikarka grafičarka mag. Mojca Zlokarnik

Na tečaju udeleženci spoznajo navedene grafične tehnike, postopek v posamezni tehniki, prek risbe razvijejo ideje za izdelavo matric in izdelajo grafične odtise. Tečaj omogoča individualno delo z usposobljenimi mentorji likovniki z odličnimi pedagoškimi izkušnjami. Primeren je za začetnike in ljubitelje likovnega in grafičnega ustvarjanja; konzultacije in korekcije so prilagojene predhodnemu znanju tečajnikov. Udeležba je omejena na največ 10 udeležencev. Če bo število prijav večje, bomo sestavili dodatno skupino, ki se bo srečevala ob ponedeljkih ob istih urah. Udeleženci tečaja prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju.
Začetni tečaj je osnova za vpis v nadaljevalnega, ki ga organiziramo v sezoni 2018–2019.
MGLC si pridružuje pravico do spremembe terminov.

Kotizacija za celoletni tečaj je 210 EUR.
Kotizacija vključuje davek na dodano vrednost. Osnovne materialne potrebščine so vštete.

Podatki za plačilo:
Prejemnik: Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, Ljubljana
TR račun: 01261-6030356044 (Začetni tečaj grafičnih tehnik)
IBAN: SI56 0126 1603 0356 044
BIC: BSLJSI2X

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest na naslov MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3,
1000 Ljubljana ali po elektronski pošti lili.sturm@mglc-lj.si.
Prijava je potrjena s plačilom kotizacije do začetka tečaja.
Če tečajnik do konca koledarskega leta priloži dokazilo, da zaradi bolezni ali višje sile ne zmore več obiskovati tečaja, mu MGLC povrne 30 % vplačane kotizacije.

Včlanjeni v KLUB PRIJATELJ BIENALA imajo ob vpisu 15-odsotni popust na kotizacijo. Več o ugodnostih kluba in pristopni izjavi na

Dodatne informacije: Lili Šturm, tel. 01 2413 818, lili.sturm@mglc-lj.si

Foto: Urška Boljkovac. Arhiv MGLC.

Zunanje povezave: www.mglc-lj.si/bienale/klub_prijatelj_bienalaPodrobno o tečaju:

Vir: Napovednik.com, Mednarodni grafični likovni center

Zemljevid