Inštitut za delavske študije: Delo in tehnologija

Med vsemi potenciali za globalnosistemsko katastrofo, ali pa vsaj resen prelom, ki se ponujajo danes, posebno fascinacijo vzbuja tisti, ki je kapitalistični dinamiki notranji: nenehno preobražanje gospodarstva kot posledica zahteve po racionalizirajočem uvajanju novih tehnologij. Tej isti zahtevi pa mora slediti tudi vsakokratna artikulacija levega političnega. In kljub nemajhnim naporom na tem področju je mogoče ponoviti diagnozo, da je zaton ford-keynesovskega ekonomskega režima –  ki je s svojo množično koncentriranostjo delavcev, očitnostjo njihovega skupnega interesa nasproti kapitalu in visoke stopnje zaposlenosti ponudil možnosti za zgodovinski vrhunec delavske moči – pomenil začetek krize levice. Onkraj abstraktnega ugotavljanja, da si nasproti pač še vedno stojita delo in kapital, se je torej treba spustiti h konkretnim vprašanjem: kako si delo in kapital stojita nasproti danes, po spremembah zadnjih let in desetletij? Predavatelji: Michael Roberts, Tomislav Medak, Matteo Gaddi, Nadia Garbellini, Mislav Žitko, Anže Dolinar ...

11.00–13.00
Panelna razprava: Automation and the Future of Work
Govorci: Mateo Gaddi, Tomislav Medak, Nadia Garbellini
Povezovalec: Nejc Slukan

15.00–17.00
Panelna razprava: Revisiting the Plan
Govorci: Anže Dolinar, Sašo Furlan, Martin Hergouth
Povezovalec: Jan Kostanjevec

18:00–19.30
Predavanje: Robots & A.I. – Utopia or Dystopia?
Predava Michael Roberts

V sodelovanju z Rosa-Luxemburg-Stiftung, transform! europe, Zavodom Bunker in prostorom Modri kot Avtonomne Tovarne Rog.

Vstop prost.

Rezervacije in informacije: info@bunker.si, 051 269 906

Zunanje povezave: www.bunker.si

Vir: Bunker, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Michael Roberts Tomislav Medak, Matteo Gaddi, Nadia Garbellini, Mislav Žitko, Anže Dolinar

Zemljevid