Premiera dokumentarnega filma Aktivirani očka

Dokumentarni film Aktivirani očka ozavešča o pomenu dejavnega očetovstva ter s tem spodbuja bolj enakovredno porazdelitev gospodinjskih in skrbstvenih obveznosti med oba starša.

Premiera dokumentarnega filma bo v soboto, 23. septembra 2017, ob 17.15 v sklopu izobraževalnega programa na RTV Slovenija 1.

Dokumentarni film Aktivirani očka uvodoma pojasnjuje tradicionalno vlogo očetov, ki so včasih skrbeli bolj za finančno plat družine, in razlaga ozadje te klasične razporeditve vlog med ženskami in moškimi. Razmišljanje o večji vključenosti očeta v družinsko življenje v sodobnem času je porodilo vprašanja o pomenu in vlogi očeta danes: Zakaj morajo biti očetje enakovredno udeleženi pri vzgoji? Pri katerih letih otroka se že morajo očetje dejavno vključiti? Kako bo take vrste vzgoja vplivala na otroka? Kakšne bodo generacije otrok, ki jih bodo dejavno vzgajali tudi očetje?

Odgovore na vsa ta vprašanja si boste lahko ogledali v dokumentarnem filmu, ki skozi niz razmišljanj moških in žensk različnih generacij ter stroke predstavi vidik starševstva in dejavnega vključevanja očetov v skrb za otroke, pa tudi psihološki vidik prednosti dejavnega očetovstva.

Poleg tega si gledalke in gledalci lahko ogledate, kako znani slovenski očetje usklajujejo družinske in službene obveznosti in se zabavate ob iskrenih in neposrednih odgovorih osnovnošolskih otrok, ki brez zadržkov povedo, kako dejavni so pravzaprav njihovi očetje ter kako dejansko izgleda delitev vlog v njihovi družini v vsakdanjem življenju.

Dokumentarni film je del projekta Aktivni.Vsi, ki ga izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vse od leta 2016

Vir: MDDSZ, Napovednik.com

Izpostavljeni ustvarjalci: Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, projekt Aktivni.Vsi

Zemljevid

Sorodni dogodki