Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom

V avgustu in septembru 2017 bodo na Šolskem centru Nova Gorica v okviru projekta "Usposabljanje mentorjev" organizirali usposabljanje delavcev, ki kot mentorji sodelujejo pri usposabljanju dijakov in študentov na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), oziroma študentov na praktičnem izobraževanju (PRI).

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnic, po tri dni, v dveh skupinah (dopoldanska in popoldanska).

Predvideni datumi usposabljanj:

I. skupina - popoldne;
22.8.2017 (torek), od 8.00 do 14.40
23.8.2017 (sreda), od 8.00 do 15.25
29.8.2017 (torek), od 8.00 do 13.40

Pogoj za vključitev v program je
- za mentorje praktičnega usposabljanja z delom (mentor dijakom) najmanj končana srednja poklicna (3 letna) ali srednja strokovna šola (4 letna)
- za mentorje praktičnega izobraževanja (mentor študentom) najmanj končana višja šola.

Zaključek usposabljanja
- Po končanem programu kandidat izdela in zagovarja seminarsko nalogo.
- Kandidat, ki bo uspešno opravil usposabljanje po programu, pridobi naziv mentor praktičnega usposabljanja z delom (krajša oblika naziva: Mentor PUD) oziroma mentor praktičnega izobraževanja (krajša oblika naziva: Mentor PRI) in potrdilo o pridobljeni usposobljenosti.

Prijavite se lahko po pošti na naslov:
Šolski center Nova Gorica, MIC, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica
Telefonsko: +386 5 620 57 15
Po e pošti: mic@scng.si

Rok prijave:
Za I. skupino do 17. 8. 2017

Vir: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, Napovednik.com

Zemljevid

Sorodni dogodki