Trg revolucije s Cankarjevim domom

Zgodovina načrtovanja kompleksa

Ob štiridesetletnici začetka gradnje osrednjega mestnega arhitekturnega kompleksa bo na iniciativo Mestne občine Ljubljana, ki pripravlja tudi program za ureditev in vzdrževanje omenjenega predela v naslednjem obdobju, organizirana razstava z enodnevnim strokovnim simpozijem 6. novembra v Kosovelovi dvorani. Projekt bo orisal zgodovinske, politične in strokovne, arhitekturno-urbanistične in konservatorske razsežnosti gradnje Trga revolucije in Cankarjevega doma. Koordinator celotnega projekta je arh. Miran Gajšek, razstavo pa pripravlja arh. Rok Žnidaršič.

Vir: Napovednik.com, Cankarjev dom

Zemljevid