Avanti grafika!

Avanti grafika! je skupna razstava 9 avtorjev: 

Boris Beja, Mina Fina, Črtomir Frelih, Samuel Grajfoner, Svetlana Jakimovska Rodić, Alja Košar, Nina Koželj, Zora Stančič, Mojca Zlokarnik.

Grafika neskromno vzdržuje motivacijo in vedno znova navdušuje z intrigantnim spojem sporočilnosti, reproduktibilnostjo, možnostjo poceni izvedbe (ali pa tudi ne) ter artikulacijo kompleksnih pojavov.

Avanti grafika! je slavospev mediju in je vzpodbuda avtorjem. Hkrati z grafiko izstopa materialnost. Danes, ko jo zlahka nadomešča digitalno in se ob tem nihče več ne vznemirja, je navzočnost papirjev, kartona, tekstilov, plastičnih snovi posebej poudarjena.

 Z omejitvami v izboru barve, teksture in rastra tiska je pričujoča tiskovina komplementarna razstavi. Umetnikom v izziv redukcija izpostavlja z izločanjem; zinovska platforma natisnjene grafične umetnine zgošča v sporočilnosti in elementarni likovnosti.

Avtorji vsebino izražajo bodisi z neposredno naracijo (ne prikriva družbenokritičnih konotacij) bodisi z umetniškimi artikulacijami v ospredju, s poudarkom na barvi, svetlobi in posameznimi izbranimi likovnimi zanimanji. Nosilec grafičnega odtisa je ready-made predmetnost: ruta, kartonska škatla, stol, notni zapis poznanega glasbenega dela. V grafično realnost je prevzeta konkretnost sveta, a je likovno predrugačena in pogosto v vlogi asociativnih iger: betonska arhitektura, lisica, rovi podlubnikov, mehkužci, medijsko skonstruirana in filtrirana podoba ženske. V pozicijah umetnikov z abstraktno fluidno pomenskostjo je naracija odsotna, poudarek je na avtorski obravnavi barve, svetlobe/teme, točke, linije, ploskve in medsebojnih dinamikah.

Grafika je še kako živa. Avanti grafika!

Petra Kapš

Vir: Društvo likovnih umetnikov Ljubljana, Napovednik.com

Naročite se na email listo prireditelja Društvo likovnih umetnikov Ljubljana:
S tem dovoljujete, da vaš email naslov posredujemo prireditelju za potrebe obveščanja o njegovih prihajajočih dogodkih.

Zemljevid